نمایش شرح خبر
تقدیر شهروندان و کسبه میدان ولی‌عصر(عج) از شهربان و شهرداری منطقه ۶ print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6 ، شهروندان و کسبه میدان ولی‌عصر(عج) تهران به خاطر اجرای طرح انضباط شهری در این خیابان و رفع سدمعبر بساط‌ گستران با هدف تسهیل رفت و آمد شهروندان، از شرکت شهربان و شهرداری منطقه ۶ تقدیر کردند. در متن این تقدیر آمده است: «به این وسیله، از شرکت شهربان و شهرداری‌ منطقه ۶ به خاطر برقراری انضباط شهری معابر عمومی میدان ولی‌عصر(عج) سپاسگزاریم.شهروندان و کسبه میدان ولی‌عصر(عج)»1398/4/19

  نظرات