نمایش شرح خبر
ملاقات مردمی شهردار ناحیه 6 با شهروندان در راستای تکریم ارباب رجوع print

image

به گزارش روابط عمومی منطقه 6 : ابوالفضل کاظمی با اشاره به اهمیت و ضرورت برپایی جلسات ملاقات مردمی با مراجعه کنندگان شهرداری گفت : از سال های گذشته روزهای یکشنبه جلسات ملاقات با شهروندان برگزار می شده و اکنون نیز بنا به این سنت پسندیده روزهای یکشنبه میزبان شهروندان، کسبه وسایر اهالی جهت رسیدگی به مشکلات آنها در حوزه مدیریت شهری هستیم. شهردار ناحیه 6 افزود : تمامی مدیران و مسئولان ادارات ناحیه در تمامی روزهای هفته درب اتاقشان به روی مردم باز و ملزم به پاسخگویی به مشکلات و مطالبات مراجعه کنندگان هستند، اما باتوجه به پیچیدگی برخی مشکلات و تمایل شهروندان جهت دیدار با شهردار ، جلسه ملاقات مردمی برگزار می شود تا فرصتی برای دیدار چهره به چهره با شهروندان فراهم شود که در راستاهای دیدارهای انجام شده درصورت عدم نقض قانون ، رسیدگی به مطالبات و مشکلات شهروندان در حوزه های شهری با هم اندیشی با روسای ادارات و واحدهای شهری در پروسه زمانی کوتاهتری انجام شود. خاطر نشان میگردد جلسات ملاقات مردمی شهردار ناحیه 6 با هدف تسریع در رسیدگی به مشکلات شهروندان در روزهای یکشنبه هرهفته از ساعت 10 الی 12 در دفتر شهردار ناحیه برگزار می گردد.

1398/4/19

  نظرات