نمایش شرح خبر
پل عابر پیاده ضلع جنوبی میدان هفتم تیر جمع آوری شد/ تردد شهروندان از زیرگذر عابر پیاده امکان پذیر است print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، یک دهنه ی مکانیزه این پل عابر پیاده طی ماههای اخیر و در جریان عملیات اجرایی احداث  پلازا از مدار خارج و امکان بهره برداری بهینه  از آن برای شهروندان ممکن نبود.
براین اساس و با پیشرفت عملیات اجرایی پلازای میدان هفتم تیر وآماده سازی ورودی و خروجی زیر گذر مترو در محیط پلازا و با توجه تغییرات هندسی ایجاد شده در میدان زمینه وامکان لازم برای استفاده از فضای زیر گذر های مربوط به مترو درمیدان فراهم شد.
اینگونه بود که پل عابر فرسوده موجود که قابلیت خدمات  رسانی خود را از دست داده بود جمع آوری و بخشی از تردد عابران به زیر گذر منتقل شد.
گفتنی است طی روزهای آتی پلازای هفتم تیر با تکمیل عملیات عمرانی اجرایی به بهره برداری خواهد رسید.

 

1398/3/28

  نظرات