نمایش شرح خبر
همسطح سازی و رفع معایب دریچه های مخابرات منطقه 6 و 8 و کنترل ترافیک print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6 ،سید مجيد غمخوار معاون فني و عمراني در اين جلسه نسبت به انجام عمليات حفاري و ترميم آن بر اساس سندهاي ابلاغي از اداره كل برنامه ريزي و توسعه شهري معاونت فني و عمراني و مصوبه شواري اسلامي و رعايت فاز بندي مجوز هاي صادره تاكيد کردند محبوبه عباسپور رئيس واحد توسعه شهري و زير ساختها به قيد فوريت جهت جلوگيري از بروز حوادث احتمالي، از شركت هاي مذكور خواستار این شدند که ضمن شناسایی دریچه های معیوب نسب به همسطح سازی و رفع معایب آنها با رعايت اصول ايمني و بهداشت محيط كار(HSE) و هماهنگي لازم با نواحي مربوطه اقدام نمایند.  در ادامه شركت هاي مزبور ضمن تقدير و تشكر از تعاملات و همكاري في مابين، متعهد به رفع مشكلات مطروحه شدند كه  در نهايت  ، مصوباتي در همين راستا به تأييد حضار رسيد و مقرر گرديد بر اساس آن اقدامات لازم انجام شود.  این جلسه در سالن اجتماعات معاونت فنی و عمران منطقه 6 واقع در خيابان هشتم احمد قصير با دستور جلسه بررسی موارد ، مشکلات و ایجاد هماهنگی بیشتر در زمینه حفاری با حضور معاون فنی و عمرانی ، شهرداران و مدیران فنی و ترافیک نواحی ششگانه و نمایندگان شرکت های مخابرات منطقه 6 و 8 و کنترل ترافیک برگزار گردید.

1398/3/25

  نظرات