نمایش شرح خبر
برنامه های آموزش شهروندی در جهت فرهنگ سازی و گسترش طرح تفکیک پسماند خشک در ناحیه یک print

image

به گزارش روابط عمومی منطقه6، در راستای اجرای طرح تفکيک زباله خشک و تر و ارتقاء فرهنگ تفکيک پسماند خشک وهمچنین آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند واحد بازيافت شهرداری ناحيه یک اقدام به آموزش شهروندی تفکیک پسماند به همراه توزیع بروشور در غرفه های سطح ناحیه کرد.

احسان یلوه شهردار ناحیه یک، گفت: همکاری مردم در اجرای برنامه های مختلف اجتماعی، زیست محیطی و بهداشتی از عوامل اثرگذار در اجرای صحیح و کاهش هزینه ها و همچنین نهادینه شدن فرهنگ صحیح برخورد مردم با پسماندها از جمله تفکیک در مبداء و حفظ هر چه بیشتر بهداشت محیط زیست می باشد، از این رو فرهنگ سازی و آموزش عمومی شهروندان از اولویت ویژه ای برخوردار است.

وی در ادامه افزود: ارائه آموزش های عمومی و افزایش سطح فرهنگ و آگاهی شهروندان به تدریج باعث کاهش میزان تولید پسماند و صرفه جویی در مصرف منابع شده و از طرفی میزان تفکیک پسماندها در زمان تولید افزایش خواهد یافت که این امر به نوبه خود باعث کاهش هزینه ها، از جمله حمل و نقل پسماندها، خواهد شد.

1398/3/22

  نظرات