نمایش شرح خبر
برگزاري جلسه تفكيك پسماند در مبدا در ساختمان شورای عالی استانها print

image

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 6، سمانه امینعلی معاون ناحیه 5 با بیان این مطلب گفت : به همت واحد بازيافت ناحيه 5 جلسه اي با محوريت تفكيك زباله و نحوه تعامل جهت جمع آوري پسماند با مسئول پشتيباني ساختمان شورای عالی استانها برگزار شد. در اين جلسه در خصوص برگزاری دوره آموزش نحوه تفكيك پسماند از مبدا برای کارکنان این نهاد و تعامل در خصوص جمع آوري بهينه پسماند درسطح ساختمان و تحويل آن به شهرداري ناحيه مذاكره شد. لازم به ذكر است طبق برنامه ريزي صورت گرفته، نهادها و سازمان هاي دولتي و خصوصي سطح ناحیه 5 تحت پوشش آموزش تفكيك از مبدا قرار مي گيرند. و كارشناسان با هماهنگي قبلي به هريك از نهادها و سازمان هاي دولتي و خصوصي سطح ناحيه مراجعه و كار آموزش چهره به چهره را انجام مي دهند.

1398/3/22

  نظرات