نمایش شرح خبر
نيازسنجي آموزشي كاركنان منطقه 6 برگزار می شود print

image

مختار روحانی رئیس اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه6 گفت : نياز هاي آموزشي سازمان مي بايست منطبق بر اهداف و برنامه هاي سازمان بوده و بر اساس فاصله توانمندي فعلي كاركنان و توانمندي مورد انتظار از آنها در انجام امور محوله و در راستاي ماموريت ها باشد . وی افزود : برنامه زمانبندي جلسات با واحدها به منظور هم افزايي و آشنايي بيشتر با سرفصل هاي آموزشي و دستیابی به نقطه نظرات و پیشنهادات با توجه به نیاز پرسنل انجام شد تا در مرحله اجرا دوره های آموزشی قرار گیرد. روحانی گفت : عناوين دوره هاي مرتبط با هر معاونت و ثبت نام همكاران با توجه به گروه های هدف ،نیازهای آموزشی وتناسب شغل یا شرح وظیفه با محتوی و سرفصل های آموزشی به زودی انجام خواهد شد .

1398/3/20

  نظرات