نمایش شرح خبر
قنات محله دوستان احيا شد print

image

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 6، مهرداد نصيري شهردار ناحيه 5 با تاكيد بر آبياري فضاي سبز با استفاده از ظرفيت قنات ها و در راستاي مقابله با كم آبي، گفت: با برنامه ريزي و اجراي واحد فضاي سبز ناحيه جهت صرفه جويي و جلوگيري از هدر رفت منابع آب با كنترل و تشخيص ميزان استحصال و استفاده از آب قنات موجود در اين محله ، ضمن كاهش چشمگير هدر رفت آب در فصل گرما، محيط زيست محله نيز ارتقا مي يابد. كه اين امر باعث افزايش سطح رضايت شهروندان خواهد شد.

نصيري افزود: آب مورد استفاده براي آبياري فضاي سبز شهر تهران از 4 منبع آبي(چاه ها، قنوات، آب‌هاي سطحي و پساب فاضلاب) تامين مي شود كه قطعا بسياري از اين آب‌ها پس از نفوذ در زمين و يا جذب توسط گياه مجدداً در چرخه طبيعي آب قرار مي‌گيرند. و در اين راستا افزايش راندمان آبياري فضاي سبز با بهره برداري از قنوات و آب هاي سطحي نقش موثري در حفظ و احياي فضاي سبز در عين كاهش مصرف آب به همراه دارد.


1398/3/19

  نظرات