نمایش شرح خبر
کاشت 17500 متر مربع نسترن سفید و رزهفت رنگ در بلوار کشاورز print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، افشین خدامی با بیان اینکه بازپیرایی فضای سبز بلوارکشاورز در ماههای اخیرا اجرایی شده است، گفت:  1500 متر مربع کند و کوب، خاک دهی و سیخک زنی چمن و نصب 300 گلدان کامیسپاریس و بامپاسکراس از دیگر فعالیت های صورت گرفته در این بلوار است.

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه شش با اشاره به اینکه بلوار کشاورز از گذشته یکی از تفرجگاه های شهر تهران بوده گفت: امروزه نیز بسیاری از شهروندان در حین فعالیت های روزمره خود زمانی را برای استراحت به خود اختصاص داده و بلوار کشاورز را فضای مناسبی می دانند.

خدامی همچنین از بررسی وضعیت روشنایی بلوار به صورت متناوب خبر داد و گفت: المان های نوری مستقر در بلوار هر روز بازبینی شده و نقص های موجود مرتفع می شود.

به گفته خدامی وجود نور مناسب در معابر شهری، تاثیر بسزایی در افزایش امنیت شهروندی دارد.

1398/2/24

  نظرات