نمایش شرح خبر
بخشی از پیاده روهای خیابان حافظ لباس نو پوشیدند print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، مجید غمخوار با بیان اینکه پیاده روی مذکور به منظور تسهیل در عبور و مرور شهروندان مرمت شد، اضافه کرد: با توجه به اهمیت همسطح سازی دریچه و یا تعویض دریچه، در این معبر 16 عدد همسطح سازی دریچه و 250 عدد سنگدال اجرا شد.

غمخوار اضافه کرد:  30 عدد دور درختی در این معبرصورت پذیرفت.

وی با بیان اینکه خرابی ها و گودال ها خطری برای عبور و مرور به شمار می‌روند و اگر به فوریت مرمت نشوند، توسعه پیدا کرده و خرابی های بزرگتری را موجب می‌شوند، تصریح کرد: ترمیم به موقع و سریع آسفالت و ترمیم پیاده روهای در سطح شهر  از هزینه های بعدی جلوگیری می نماید و با بازدید های میدانی روزانه و هفتگی وضعیت معابر بررسی می شود.

1398/2/24

  نظرات