نمایش شرح خبر
بازدید HSE ساختمانهای سرای محلات سطح شهرداری منطقه6 print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6 ، سیدمجتبی کسائیان معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 6 با اعلام این خبر افزود: با توجه به الزامات سیستم مدیریت HSE  و به منظور ارتقای سطح کیفیت زندگی شهروندان در محیط های شهری و تحقق شهر انسان محور با هدف حفظ ایمنی شهروندان ،بازدید 13 ساختمان سرای محلات موجود در سطح منطقه توسط واحد HSE انجام گردید.

وی در ادامه اظهار داشت: پس از انجام بازدید و شناسایی عدم انطباق های ایمنی و بهداشتی، با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی پیگیری لازم جهت رفع موارد ناایمن صورت می پذیرد.

1398/2/16

  نظرات