نمایش شرح خبر
کارگاه و سمینار آموزشی کلیستنیکس در منطقه 6 print

image

به گزارش روابط عمومی منطقه 6 عیوض زاده ضمن اعلام این خبر گفت در راستای ارتقای سطح علمی ورزشکاران و مربیان ورزشی با همکاری انجمن آمادگی جسمانی کارگاه یک روزه کلیتینکس  در سرای محله ساعی برگزار شد .

مدیر اداره ورزش افزود کلیستینکس ورزشی است ک که با استفاده از وزن بدن و بدون استفاده از هرگونه وزنه انجام میشود و میتوان به عنوان برنامه ای جداگانه و یا ترکیبی به همراه برنامه کاهش وزن و بدنسازی استفاده شود و مزایای زیادی دارد و در سه سطح مقدماتی و متوسط و حرفه ای می تواند توسط ورزشکاران انجام شود .

شایان ذکر است در این کارگاه آموزشی بیش از 75 نفر شرکت کردند که در پایان از فدراسیون ورزشهای همگانی گواهی حضور در سمینار دریافت کردند .1398/2/16

  نظرات