نمایش شرح خبر
طرح های مطالعاتی صورت گرفته به منظور بهبود کیفیت زندگی شهروندان منطقه شش print

image


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، سید مجتبی کسائیان توضیح داد:ویژگی CBD منطقه 6 موجب شده است که بخش زیادی از عملکردش محدود به ساعات اداری باشد و پس از پایان این ساعات، منطقه دچار سکوت و بی‌تحرکی ‌شود و به همین منظور به دنبال افزایش کیفیت شهروندان ساکن منطقه هستیم.کسائیان با بیان اینکه جذب جمعیت شناور در منطقه بالا بوده که ترافیک و فرسودگی کالبدی منطقه از تبعات روشن آن است توضیح داد: با توجه به نقش عملکردی منطقه در شهر،‌ به لحاظ خدمات فرامنطقه ای و منطقه ای در مجموع کمبود چندانی در سطح منطقه وجود ندارد، در عوض کمبود سرانه ها در مقیاس خردتر (ناحیه و محله) مشهود است که موجب نارضایتی ساکنین و کاهش کیفیت زندگی در منطقه شده است.معاون برنامه ریزی و توسعه امور شهری شهرداری منطقه شش ادامه داد: مدیریت شهری در منطقه به دنبال آن است که با ایجاد مطلوبیت در فضای شهری و همچنین تداوم حیات فضای شهری در شب به سلامت روانی و تقویت نشاط اجتماعی شهروندان کمک کند و بدین منظور تعریف پروژه های متناسب با ضوابط حاکم بر جامعه و مکان یابی اجرای آنها در سطح منطقه با محاسبه تبعات ترافیکی در برنامه عملیاتی منطقه مد نظر قرار گرفته است.کسائیان تصریح کرد: کمک به راه اندازی راسته صنایع دستی و کارآفرینی در خیابان نجات الهی با همکاری شركت توسعه فضاهاي فرهنگي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، تعامل در راه اندازی پیاده راه خیابان برادران مظفر با همکاری شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر، ایجاد گذر کتاب از میدان انقلاب تا چهارراه کالج از طریق همکاری مشترک بین وزارت فرهنگ و ارشاد و شهرداری تهران، ایجاد گذر موسیقی خیابان لارستان و ساماندهي و بازآفريني پارک شفق از جمله این پروژه هاست.1397/11/15

  نظرات