نمایش شرح خبر
برگزاری کارگاه آموزشی 137 در دبستان دکتر چمران و دبستان اتحاد نو print

imageبه گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6 به نقل از سامانه 137 در ادامه برگزاری سلسله دوره های آموزشی در این منطقه با حضور کارشناس واحد آموزش 137 دوره آموزشی برای دانش آموزان برگزار شد.

در این دوره آموزشی کارشناس واحد آموزش این سامانه شرح وظایف و اهداف و ماموریت های 137 برای دانش آموزان اطلاع رسانی نمود و از آنها خواسته شد در مشکلات شهری با سامانه 137 در ارتباط باشند و در پایان بین دانش آموزان کالای تبلیغاتی جهت یادبوداهداء شد.

1397/11/9

  نظرات