نمایش شرح خبر
برگزاري كارگاه آموزشي 1888 در سراي محله امير آباد ناحيه 4 print

image

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 6: عبدالرضا داودي شهردار ناحيه 4 گفت اداره فرهنگي و اجتماعي با همكاري سراي محله امير آباد اقدام به برگزاري كارگاه 1888 با حضور كارشناس سامانه 1888 منطقه نمود.

داودي افزود اين كارگاه كه در سراي محله اميرآباد و با هدف آشنايي شهروندان با قوانين و مقررات سامانه 1888 برگزار شد وكارشناس سامانه منطقه با ارائه آموزش هاي لازم در حوزه سامانه 1888، مشاركت كنندگان را با قوانين مربوطه آشنا كرد.

1397/11/2

  نظرات