نمایش شرح خبر
ارزیابی جایزه تعالی در منطقه شش انجام شد print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6 ،محمدرضا دهداری پور، شهردار منطقه شش در این جلسه با بیان اینکه آموزش نقش بسزایی در پیشرفت منابع انسانی دارد گفت: اگر نیروی انسانی به درستی آموزش ببینند و با مسئولیت ها و وظایف سازمانی خود آشنایی داشته باشند، سازمان مراحل پیشرفت و ترقی را به سرعت طی کرده و به چشم اندازهای خود می رسد.

شهردار منطقه شش تاکید کرد: در این میان رهبری نقش راهبردی در شناسایی نقاط ضعف و قوت منابع انسانی دارد.

گفتنی است تیم ارزیابان جایزه تعالی طی دو روز حضور در منطقه نسبت به ارزیابی اقدامات پنج ساله معاونت منابع انسانی منطقه بر اساس اظهارنامه تعالی منابع انسانی اقدام کردند.

در این برنامه ریزی ارزیابان طی نشست هایی با اعضای گروه تعالی منابع انسانی منطقه معیارهای 9 گانه اظهارنامه تعالی را مورد بررسی قرار دادند.

 

 

 

1397/9/14

  نظرات