نمایش شرح خبر
روانسازی بار ترافیکی میدان هفتم تیر با جمع آوری کارگاه مترو print

image


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، محمدرضا دهداری پور با اشاره به حمایت یزدانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران برای پیشرفت هرچه سریعتر کار گفت:میدان هفتم تیر حدود 4 سال کارگاه عمرانی خط 6 مترو  بود و کارهای بتن سازی در آن انجام می شد و با توجه به اتمام کار کارگاه و به منظور ساماندهی منظر شهری و تامین رضایت شهروندان جمع آوری آن در دستور کار قرار گرفت.دهداری پور به فعالیت بیش از ۴۰۰ سرویس برای خروج بالغ بر ۷۰ تن نخاله ساختمانی کارگاه مترو اشاره کرد و گفت: بحث اصلاح هندسی میدان و عریض کردن محور سواره رو در مرحله بعدی فعالیت قرار داشته که کمک شایان توجهی به روان سازی بار ترافیک دارد.دهداری پور با بیان اینکه در ادامه کاشت گونه های گیاهی متناسب با شرایط آبی تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت گفت: با توجه به مجموعه تمهیدات اندیشیده میدان هفتم تیر به سرعت آماده بهره برداری قرار خواهد گرفت.شهردار منطقه شش با بیان اینکه زیباسازی میدان نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: تزیین مبلمان شهری و بهره گیری از هنرهای تجسمی در مرحله دوم طرح مورد توجه قرار دارد.دهداری پور با بیان اینکه تمام نیروهای اجرایی منطقه برای ساماندهی میدان هفتم تیر بسیج شده اند گفت: پیش بینی شده در یک چهارم زمان معمول عملیات جمع آوری کارگاه مترو و ساماندهی میدان هفتم تیر به اتمام رسد.

 

 

 

 

1397/9/14

  نظرات