نمایش شرح خبر
تحقق 17 درصد از درآمدهای سال 97 تنها در دو ماه print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، محمدرضا دهداری پور گفت: مرداد امسال که در این منطقه مشغول به کار شدم تقریبا 48 درصد از درآمد محقق شده بود. تا مهر توانستیم با همکاری تمام پرسنل 65 درصد از درآمد را محقق و به افزایش 17 درصدی دست پیدا کنیم. در آینده هم این روند به همین شکل و با رشد بیشتر ادامه خواهد داشت.
شهردار منطقه شش با تاکید بر اینکه همکاران سابق ما در شهرداری منطقه 6 هم برای وصول مطالبات زحمت بسیاری کشیده اند، عنوان کرد: نوع درآمدها متفاوت است؛ بخشی با صدور پروانه، برخی مربوط به مطالباتی که از آرای کمیسیون ماده صد بوده، بعضی مطالباتی که سال های پیش پیگیری شده ولی وصول نشده است. بخشی از این درآمد هم از درآمدهای پایدار مثل نوسازی، عوارض پسماند و ... است. 
دهداری پور با بیان اینکه در دوره جدید سعی کرده ایم نواحی را به شدت فعال کنیم، گفت: تمام نواحی ما یک ممیزی مجدد را تجربه کردند؛ یعنی یک تیم ممیزی بسیار قوی آماده کردیم و تک تک پلاک ها مجدد ممیزی شده و نوع بدهی ها بررسی می شود. این کار در هر 6 ناحیه در حال انجام است. این توفیق تاکنون ادامه داشته است و امیدوارم با توجه به مشکلات اقتصادی، ادامه دار باشد چرا که موضوعات مربوط به تحقق درآمد ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصادی مردم دارد.

1397/8/28

  نظرات