نمایش شرح خبر
به کارگیری اهرم های تشویقی جدید برای ترغیب شهروندان به تفکیک زباله print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، محمدرضادهداری پور با اشاره به اینکه در حوزه خدمات شهری و نگهداشت شهر به دنبال اجرای طرح های نو هستیم گفت: مثلا می توان در قبال دریافت کردن زباله های تفکیک شده شهروندان، خدمات کارواش نانو را برای آن ها در نظر گرفت. 
دهداری پور با بیان اینکه آموزش و فرهنگ سازی در میان کودکان و نوجوانان نیز تاثیر بسزایی در نهادینه کردن فرهنگ بازیافت دارد، گفت: بر همین اساس کلبه های بازیافت در مدارس منطقه فعالیت داشته و آموزش های خاصی نیز به دانش آموزان داده می شود. 
شهردار منطقه شش ادامه داد: نگهداشت شهر از دیگر اولویت های مدیریت شهری است که باید شهروندان را نسبت به پاکیزگی شهر حساس تر نمود. 
دهداری پور همچنین گفت: شهروندان می توانند در حوزه حفظ محیط زیست نیز یاری رسان مدیریت شهری بوده و با کاشت درخت های به نام خودشان سرانه فضای سبز منطقه  و شهر را افزایش دهند.


1397/8/27

  نظرات