نمایش شرح خبر
ترمیم نهرهای قلب پایتخت در فصل بارندگی print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، سید مجید غمخوار با اشاره به ترمیم نهر و همسطح سازی دریچه تقاطع خیابان احمد قصیر و بهشتی و اجرای کانیو درخیابان 27 آزادگان گفت: با توجه به اهمیت مکانی و حساسیت شهروندان این مرمت در دستور کار قرار گرفت و با دقت و کیفیت بالایی در مدت زمان کوتاه انجام پذیرفت.
غمخوار اضافه کرد: طی دو هفته گذشته 250 متر از طول نهرهای سطح منطقه مرمت شده است.
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه شش به دیگر اقدامات عمرانی سطح منطقه نیز اشاره کرد و گفت:  2391 متر مربع لکه گیری هندسی و نوار حفاری به تناژ 358، 94 متر مربع پیاده رو سازی  و 65 مورد اجرای سنگدال و همسطح سازی دریچه صورت گرفت.

1397/8/26

  نظرات