نمایش شرح خبر
سامانه ی مدیریت مصرف انرژی در منطقه6 راه اندازی می شود print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6، دهداری پور با بیان مطلب فوق هدف از این اقدام را کاهش هزینه های بی مورد و حفظ صرفه و صلاح شهرداری از طریق مدیریت مصرف انرژی در حوزه ی آب، برق، گاز و تلفن برشمرد و افزود: شناسایی تمامی ساختمان های تحت نظارت شهرداری منطقه از طریق اداره ی املاک و تعریف سازو کاری که بتوان به طور مستقیم به اطلاعات هزینه های مرتبط با این مقوله، (به تفکیک ساختمان ها، کنتورها و... در سازمان های ذیربط)، دست پیدا کرد، از جمله اقدام هایی بود که در گام نخست در دستور کار اداره ی فن آوري اطلاعات و ارتباطات معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري و امور شورا در این بخش از کلان شهر تهران قرار گرفت.وی افزود: در تعریف این سامانه تنها از پتانسیل و دانش پرسنل منطقه ، با شناخت دقیق از موضوعات موجود، اطلاعات مورد نیاز و نتایج مد نظر برای دست یابی به آن در سایه ی اقدام تعریف شده ، بهره گرفته شد و این فرآیند هزینه ی اضافه ای به منطقه تحمیل نکرد.بر این اساس سامانه ی یاد شده از امکان ورود اطلاعات به صورت دستی و مکانیزه برخوردار است و با امکاناتی که برای آن تعریف شده دسترسی های متعدد، با امکانات گزارش گیری هر بخش از نمودار سازمانی منطقه (با توجه به نیاز آن مجموعه) در آن تعریف شده است.شهردار منطقه 6 در ادامه، امکانات متعدد گزارش گیری موجود در این سامانه به منظور قیاس مصارف انرژی در مجموعه های مختلف این بخش از پایتخت ، وجود نمودار های متنوع نشانگر موضوعات مختلف مرتبط با این مقوله با هدف پایش مداوم و مدیریت همزمان؛ تعبیه ی سیستم هشدار دهنده در موارد متنوع همچون دیرکرد پرداخت قبوض و... که ممکن است افزایش هزینه ها را از جمله ویژگی های این سامانه معرفی کرد.دهداری پور ، کاهش چشمگیر هزینه های مستمر مربوط به مصرف انرژی ،تحت لوای  بهره گیری از چنین سیستمی را از مهمترین از تلاش منطقه برشمرد و از برنامه ریزی مدون به منظور کاستن از دیگر هزینه ها با استفاده از دانش روز دنیا سخن به میان آورد.1397/8/22

  نظرات