نمایش شرح خبر
وضعیت خدمت رسانی در شب رصد می شود print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، افشین خدامی معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه شش در این جلسه با بیان اینکه هر روز وضعیت نگداشت منطقه در شب قبل، بررسی و رصد می شود گفت: عملکرد شهرداران شب و ارتباط مستمر و مستقیم آن ها با شهرداران نواحی و مدیران و معاونین منطقه تاثیر بسزایی در عملکرد آن ها دارد.

او با بیان اینکه منطقه شش به عنوان یکی از مناطق پویا و زنده شهر تهران در شب نیز مراجعاتی دارد گفت: باید خدمت رسانی به بهترین شکل صورت گرفته تا در شب نیز بتوانیم بهترین خدمات را ارائه دهیم.

معاون امور شهری ومحیط زیست شهرداری منطقه شش تصریح کرد:  افرادی که سابقه اجرایی دارند نحوه فعالیت در شب را به خوبی می دانند.

گفتنی است هر شب یکی از مدیران منطقه به عنوان شهردار شب در سطح منطقه گشت زده و نحوه خدمت رسانی و فعالیت نیروهای شهرداری و نحوه نگهداشت شهر و موضوعات مرتبط را بررسی می کند.

 

 

1397/8/21

  نظرات