نمایش شرح خبر
معارفه رئیس دفتر فنی و رئیس رسیدگی فنی معاونت فنی و عمرانی منطقه 6 print

image

به  گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، مجید غمخوار در حضور پرسنل معاونت فنی و عمرانی و مدیران فنی نواحی شش گانه که در روز شنبه نوزدهم آبان ماه در سالن اجتماعات معاونت عمران برگزار شد ، توضیح داد : تلاش ویژه ای برای افزایش اعتبار عمرانی منطقه در جریان است تا امکان اقدامات وسیع تری در این حوزه در سال آتی حاصل شود. وی افزود :  استفاده از افراد  با تجربه و توانمند در حوزه مختلف فنی و عمرانی در شرایط کنونی موجب تعامل و کارایی بیشتر خواهد بود و می بایست دقت نظر در انجام امور کاری روز به روز افزایش یافته تا شاهد بهترین عملکرد در حوزه های مختلف  فنی و عمرانی باشیم.

 

 

1397/8/21

  نظرات