نمایش شرح خبر
برگزاری دوره همی کارآفرینانه در قلب تهران print

image

به گزارش روابط عمومی منطقه 6 جرجانی مدیراداره خدمات اجتماعی گفت :دومین دورهمی کارآفرینانه (ایده شو) با موضوع مشارکت در توسعه کسب و کار کلان شهر تهران در راستای شکوفایی ایده های برتر و تشکیل تیم هایی برای پرورش ایده های برتر و هدایت ایده تا رسیدن به بازار کارکارآفرینی انجام میشود.

گفتنی است این دوره همی با حضور دکتر خاوند کار دبیر انجمن علمی کشور، روز دوشنبه چهاردهم ساعت 17 الی 20 در مرکز خدمات اجتماعی منطقه 6 برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است مرکز خدمات اجتماعی واقع در خیابان آرژانتین خیابان الوند خیابان 35 غربی خیابان سیاوش انتهای گل پیچک می باشد.


1397/8/14

  نظرات