نمایش شرح خبر
جلسه شورای مدیران شهرداری منطقه شش برگزار شد print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، در ابتدای این جلسه سید مجید غمخوار، معاون فنی و عمران گزارشی از وضعیت منطقه ارائه و روند پیشرفت پروژه ها را تشریح کرد. 
در ادامه نیز موسی علیپور زنوزی، معاون فرهنگی و اجتماعی روند اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در سه ماه گذشته را مطرح و گزارشی از برنامه های پیش رو ارائه داد. 
پس از ارائه گزارش این دو معاونت، محمد رضا دهداری پور شهردار منطقه شش اهم سیاست های اجرایی منطقه را بازگو و شرایط ویژه و خاص منطقه شش به منظور خدمت رسانی به شهروندان را مطرح کرد. 
دهداری پور با بیان اینکه منطقه شش با جمعیت میلیونی روزانه خود همچون یک کلانشهر است، تصریح کرد: تمام مدیران باید برنامه های خود را برای یک کلانشهر تهیه و اجرا کنند. 
 


1397/8/13

  نظرات