نمایش شرح خبر
تاکید بر لزوم اجرای با کیفیت و مصرف بهینه مصالح در نگهداشت شهر نواحی شش گانه print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، مجید غمخوار توضیح داد : با توجه به اهمیت موضوع تلاش و پیگیری ویژه ای درخصوص تامین اعتبار لازم جهت نگهداشت شهر و از افزایش اعتبار در سال آتی شده است و رعایت استانداردها و نکات فنی  مستلزم آگاهی ناظران و پیمانکاران از بخشنامه های فنی و نظارت ویژه مدیران فنی بر عملکرد پیمانکاران می باشد.

وی افزود :  به ضرورت انعقاد قرارداد اصولی با رعایت تمام مفاد حقوقی و نکات ایمنی بین پیمانکاران و کارخانه ها اشاره نموده و افزود تمام پیمانکاران موظفند کلیه مجوزهای لازم را توسط شهرداران نواحی دریافت کنند و پیگیری و سرانجام آن به عهده ایشان می باشد و معاونت در صورت لزوم همکاری و مساعدت خواهد کرد .

 

1397/8/5

  نظرات