نمایش شرح خبر
برگزاری جلسه 1888 در دفتر سامانه 1888 شهرداری منطقه 6 print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6، در این جلسه پیام های مربوط به ناحیه6 رسیدگی و بر حسب فوریت در دستورکار و پیگیری قرار گرفت. به گفته قیاسی  روند و نحوه ی پاسخگویی به موقع به  پیام ها، باعث افزایش رضایت مندی آنها و ارتقاء سطح کیفی و کمی پیامهای سامانه 1888 می شود.

 

1397/7/30

  نظرات