نمایش شرح خبر
برگزاری جلسه آموزشی مدیران بهای تمام شده مناطق22 گانه در منطقه6 print

image

حسن می آباد رئیس اداره بهای تمام شده شهرداری تهران گفت : در ارتباط با اسناد اداره املاک مقرر شد اگر سندی مورد نظر مالکی بود (تملک زمین ،ساختمان )چه به صورت هزینه و دارایی ثبت شده باشد و بتوان برای آن محصول پروژه طرح درنظر گرفت ایجاد محصول الزامی است.

وی افزود: چنانچه سند مورد نظر ملکی بوده و به صورت دارائی ثبت شده باشد و نتوان برای آن محصول ایجاد نمود الزامی است به صورت دارائی در مرکز هزینه املاک ثبت گردد.

شهرام محمدی معاون اموال و بهای تمام شده شهرداری تهران گفت : چنانچه سند هزینه بود و شامل هزینه های انتقال سند ملکی ،کارشناس املاک و...باشد در حد امکان الزامی است محصول آن مشخص و به صورت سرباز مشترک تاسر فعالیت ثبت گردد و در غیر اینصورت به صورت اداری املاک ثبت می شود.

محمدی اضافه کرد ،هرگاه سند مورد نظر مرتبط با خرید دارائیها اداری بود می بایست به صورت دارائی در مرکز هزینه املاک ثبت می شود.

فخری خسروی ناظر فضای سبز پارک لاله منطقه6 گفت :در بحث فضای سبز منطقه تلاش می کنیم تا با کاهش گیاهان تزئینی و کاشت گونه هایی از گیاهان با توجه به شرایط آب و هوایی  منطقه هزینه ها کاهش یافته و توجه ویژه به بحث بومی سازی شود .

وی افزود: مساحت فضای سبز شامل پارکها، جنگل ها، رفیوژ، لچکی ها و حاشیه خیابان ها و میدان ها است که  باعث شده سرانه فضای سبز منطقه افزایش پیدا کند.b

 

 

1396/12/9

  نظرات