نمایش شرح خبر
کلاسهای آموزشی کمکهای اولیه ویژه گروههای دوام برگزار شد print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6 خسروانی دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه گفت :  این کلاسها بامشارکت بیمارستان حضرت فاطمه ودر راستای ضرورت توانمند سازی و پایدار سازی داوطلبان مردمی واکنش اضطراری محلات برگزارشد.

دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه در رابطه با سر فصلهای آموزشی این کلاسها گفت : گروههای دوام طی حضور در این کلاسها بااصول واهداف امدادوکمکهای اولیه،ارزیابی مصدوم،احیای قلبی ریوی،زخمهاوپانسمانهاومسمومیتهاوسوختگیهاو..... آشنامی شونداین آموزشها درخصوص افزایش سطح ایمنی وآمادگی شهروندان منطقه درقالب تیمهای واکنش سریع دوام بوده وهدف ازبرگزاری آن آشنایی شهروندان باکمکهای اولیه به هنگام بروز حوادث درسطح محله میباشد.

وی در ادامه بیان داشت : این کلاسها به مدت 2 ساعت بیست و ششم دی ماه درمحل سالن اجتماعات بیمارستان مذکور برگزار شد

1396/11/2

  نظرات