نمایش شرح خبر
مطالبات پیمانکاران منطقه 6 کمتر از سایر مناطق است print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6، مهدی اسد بیگی با بیان اینکه مطالبات پیمانکاران در سه قالب دیون، مطالبات جاری نقد و مطالبات جاری غیر نقد تقسیم می شود گفت: شرایط منطقه در پرداخت مطالبات پیمانکاران خوب بوده و توانسته ایم رضایت آن ها را جلب کنیم و بر اساس دستور العمل جدید شهردار تهران بخشی از مطالبات پیمانکاران نیز تا پایان سال تسویه می شود. اسد بیگی توضیح داد: در بحث مطالبات جاری نقد با توجه به تخصیص هایی که از شهرداری مرکز به منطقه تعلق می گیرد، منطقه به میزان مطالبات پیمانکارها مبلغی را برایشان در نظر می گیرد و کار تسویه حساب با حضور حسابداری، ذی حساب و حسابرس به پایان می رسد. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه 6 در خصوص مطالبات جاری غیر نقد توضیح داد: پیمانکارانی که سقف طلبشان تا میزان مشخصی باشد که بتوانند مطابات خود را در قالب املاک تسویه کنند لیست املاک  مستغلات منطقه در اختیارشان قرار گرفته تا موضوعات مطاباتشان به نتیجه برسد. اسد بیگی تصریح کرد: پیمانکارانی نیز که مطابات ریزدانه دارند می توانند با یکدیگر ملکی را از مستغلات شهرداری برداشته و معوقات جاری غیر نقد خود را مستهلک کنند. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه 6 با اشاره به مطالبات دیون پیمانکاران نیز گفت: تسویه مطالبات دیون زیر 500 میلیون پیمانکاران نیز تا پایان سال به سرانجام می رسد. او در ادامه تصریح کرد: در خصوص مطالبات املاک نیز با توجه به اینکه چندان قابل توجه نیست سازمان املاک تا پایان سال تعیین وضعیت و تسویه می کند. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه 6 اضافه کرد: در گزارشاتی که شهرداری مرکز ارائه داده منطقه 6 تنها منطقه ای هست که بیشترین دیون را پرداخت کرده و کمترین دیون را از لحاظ ریالی داراست. e

1396/10/27

  نظرات