نمایش شرح خبر
سومین نمایشگاه کتاب در شهرداری منطقه 6 برپاست print

image

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه6 ،آمنه اسماعیل زاده كارشناس مسئول امور رفاهي معاونت توسعه منابع انساني منطقه 6 گفت:به منظورسهولت دسترسی جهت خرید کتاب این اقدام به همت اداره رفاه منطقه  در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: نمایشگاه  به همت اداره رفاه منطقه درساختمان اصلی منطقه برگزار شد تا ضمن یادآوری کتاب و کتابخوانی با هدف اشاعه فرهنگ کتابخوانی در میان پرسنل  و جذب مخاطبین ، دسترسی جهت خرید کتاب نیز با سهولت امکان پذیر باشد.//b

1396/8/20

  نظرات