خدمات دانشجويان

مديريت شهرداری منطقه شش تهران نسبت به موضوع تعامل پايدار و موثر با دانشجويان و پژوهشگران ، توجه و حساسيت بسيار ويژه ای داشته و در اين راستا موضوع ايجاد بستری مبتنی بر تعامل، به منظور ارائه برخی از منابع و مطالعات انجام شده افتتاح شده است . اين رويکرد در ابتدا از دومنظر مختلف مورد توجه قرار گرفته شده است :
اول ارائه منابعی که معمولا مورد نياز دانشجويان بوده و اغلب برای استفاده از اين منابع با مراجعه حضوری و ارائه معرفی نامه و کارت شناسايی معتبر اقدام به دريافت اين اطلاعات می نمايند . در اين حوزه و در اولين گام سعی نموده ايم که با تهيه شناسنامه و Metadata و همچنين طبقه بندی منابع و Resource هايی که در اختيا رداريم ، بستر مناسبی با استفاده از پرتال شهرداری منطقه شش ايجاد نماييم . بديهی است که نواقص فراوانی وجود دارد که تنها با مشارکت و تعامل مخاطبان محترم ، امکان ارتقای کمی و کيفی اين منابع وجود خواهد داشت .
در اين باره استفاده از صفحه نظرات و پيشنهادات که امکان ارتباط مستقيم با مديريت مجموعه را ميسر می سازد، می تواند در نيل به اهداف مذکور کمک بسيار موثری تلقی گردد .
دوم معرفی بستر های مناسب نرم افزاری و سخت افزاری و معرفی روشهايی است که بعد از مطالعه دقيق، با استفاده از تکنيک های متنوع و مدرن در حوزه تکنولوژی اطلاعات و با هدف بومی سازی انتخاب شده و در واقع به نوعی تلاشی برای تسهيم تجربيات و دانش ضمنی/صريح می باشد .
در گام اول اطلاعات و منابع ارائه شده در دو گروه مستندات و نقشه ها طبقه بندی شده اند . واضح است که تبديل مستندات به بانکهای اطلاعاتی مدرن که امکان دسترسی سريع و طبقه بندی شده به داده ها را فراهم کند در اولويت قرار دارد و نيازمند يک مشارکت جمعی می باشد. مديريت سايت از اين موضوع فوق العاده استقبال می کند و در ساير بخشهای همين صفحه نيز توضيحاتی در مورد اين بستر ها و امکانات آن ارائه شده است .
همه منابع در ابتدا با ارائه شناسنامه و کلمات کليدی ارائه شده و نقشه ها معمولا در دو فرمت متفاوت و قابل استفاده در App های مدرن امروزی در موضوع GIS می باشند . مخصوصا تجهيز و به روز رسانی مستمر لايه ها يکی ديگر از اهدافی است که در اولويت بسيار بالايی برخوردار می باشد . در مورد ساختار فنی لايه ها ، نحوه تجميع داده ها و اطلاعات Geometry نقشه ها و استفاده مستقيم از لايه ها در Web و مکانيسم هايی که می تواند برای تبادل اطلاعات بين شهرداری منطقه شش و مخاطبان محترم مورد استفاده قرار بگيرد، توضيحات کامل تری ارائه شده اند .
Section Content 2
شناسنامه مستندات شامل مجموعه ای از مستندات ، مقاله ها، منابع و اطلاعاتی است که در موضوعات مرتبط با مديريت شهری تهيه شده و قبلا صرفا با ارائه يک لينک مستقيم امکان استفاده از آن برای علاقمندان فراهم ميشد . در نگاه جديد مصمم هستيم که اين اطلاعات به صورت طبقه بندی شده و با ارائه کليد واژه ها و امکان جستجو در محتوا به شکل کنترل شده و موثرتری ارائه شده و مهم تر از همه امکان ارتقای اين صفحه به مجموعه ای از منابع مورد نياز دانشجويان و علاقمندانی که مايل به استفاده از اين مستندات هستند فراهم شود .
در گام اول موضوع جمع آوری اين مستندات و طبقه بندی از حيث فرمت انجام شده و در ادامه با طبقه بندی در موضوعات متفاوت، امکان دستيابی به آنها بيش از پيش آسان تر شود .
در اين باره قطعا تعامل با شما شهروندان محترم و دريافت نظرات و پيشنهادات سازنده شما در هر چه بيشتر غنی تر شدن اين قسمت بسيار حائز اهميت بوده و ما در ارائه راه هايی برای سهولت در برقراری اين ارتباط و استفاده مستقيم از نظريات ارزشمند شما کوشا خواهيم بود . برای ثبت نظرات و پيشنهادات خود لطفا به صفحه نطرات و پيشنهادات مراجعه نموده و در اين باره ما را ياری رسانيد .
در توضيح آنچه که در اين قسمت ارائه شده لازم است اضافه کنيم که هر يک از مستندات ابتدا بررسی شده و پس از استخراج کليد واژه ها ، موضوع ، عنوان ، فرمت و خلاصه ای از مندرجات ، شناسنامه مستقلی تهيه گرديده و برای سهولت در دانلود ، آن را فشرده کرده و با يک لينک مستقيم در دسترس قرار می گيرد . همچنين امکان جستجو نيز در اين قسمت پيش بينی شده که صرفا در کليد واژه ها و خلاصه متون ، عبارت های مورد نظر را جستجو کرده و در صورت يافته شدن هر گونه مطابقتی ، ليستی از آنها را ارائه می کند .
در صورت استقبال از اين تلاشی که انجام شده ، يقينا اين روند با افزودن مستنداتی در موضوعات مختلف و متنوع مرتبط با مديريت شهری با جديت ادامه خواهد يافت .

Section Content 3
Section Content 4
Section Content 5
Section Content 7