شهرداری ناحیه 4بافت جمعیتی محله امیر آباد براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 سازمان آمار ایران به شرح جداول زیر می باشد .

مشخصات کلی:
مساحت محله تعداد خانوار جمعیت کل مرد زن باسواد بی سواد
2771078 7490 27429 12533 14896 23502 515

تلفن:88332814
آدرس:خیابان شهید جهان آرا ، کوچه شهید عزیزی ، پلاک 10

بافت جمعیتی محله فاطمی براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 سازمان آمار ایران به شرح جداول زیر می باشد .

مشخصات کلی:
مساحت محله تعداد خانوار جمعیت کل مرد زن باسواد بی سواد
2154380 9309 28683 13698 14985 26755 575

تلفن:88958290
آدرس: خیابان امیر آباد شمالی-بعد از چهار راه فاطمی-کوچه دیدگاه-پلاک 28-طبقه 2-سرای محله گلها-فاطمیبوستان های ناحیه
ردیف نام بوستان آدرس
1 پارک قزل قلعه بزرگراه کردستان،نبش کوچه چهاردهم
2 پارک مهتاب ضلع شرقی بزرگراه کردستان، بالاتر از قزل قلعه
3 پارک جهان آرا ابتدای خيابان جهان آرا
4 پارک اقاقيا خيابان فاطمی غربی، خيابان اعتمادزاده


اماکن و فضاهای ناحیه
تعداد خانوار جمعیت کل مرد زن باسواد بی سواد
16799 56112 26231 29881 50257 1090


اماکن و فضاهای ناحیه
ردیف عنوان محله آدرس
1 مرکز فرآموز جهاد خ ولیعصر، خ فتحی شقاقی ، ک فراهانی پور ، نبش خ هفتم ، پ 4، واحد 3 ، مرکز فرآموز نفس پاک 88105188
2 سالن تئاتر روباز پارک شفق 4 سيدجمال الدين اسدآبادی، خيابان بيست و يکم، پارک شفق
3 مجموعه ورزشی دانشکده مدیریت فاطمی جلال آل احمد ضلع جنوبی پل گیشاه
4 زمین چمن مصنوعی پارک اقاقیا فاطمی فاطمی غربی خ اعتمادزاده پارک اقاقیا
5 زمین چمن مصنوعی خوابگاه کوی دانشگاه تهران فاطمی امیرآباد شمالی خوابگاه کوی دانشگاه تهران (پسران)
6 زمین چمن مصنوعی دانشکده تربیت بدنی امیرآباد امیرآباد شمالی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
7 زمین ورزشی روباز گمنام فاطمی خ شهید گمنام نرسیده به خ پیروز
8 مسجد النبی امیرآباد انتهای خيابان کارگرشمالی
9 مسجد چهارده معصوم امیرآباد بزرگراه کردستان ،خيابان 26 نبش 20متری اول تلفن : 88008216
10 مسجد امير فاطمی خيابان کارگرشمالی روبروی پمپ بنزين نبش گردآفرید: تلفن 66944386
11 مسجد علی نقی فاطمی کارگر شمالی خیابان جلال آل احمد داخل بیمارستان شریعتی : تلفن : 84902139
12 مسجد کوی دانشگاه تهران امیرآباد خیابان کارگز شمالی کوی دانشگاه تهران تلفن 88639743
13 حسینیه الجواد(ع) امیر آباد خ 17 کارگر خ جانبازان نبش خ قدس میرحیدری (27) پ 1/16
14 حسینیه متوسلین ثار الله(ع) فاطمی میدان فاطمی میدان گلها خ گلها مقابل نانوایی سنگکی پ53 تلفن 88008012
15 کتابخانه اسلامی انصار امیر اباد امیر آباد شمالی-خ گرد آفرین پ 4
مدارس ناحیه
ردیف نام مدرسه جنسیت مقطع شماره تماس آدرس
1 شهيد بهروز پندی پسرانه ابتدايی 88903586 ميدان گلها خ مرداد نبش کوچه سوم
2 شهيد رجايی پسرانه ابتدايی 88962050 خ فاطمی روبروی موزه فرش ايران
3 فرهنگ وهنر دخترانه ابتدايی 88633117 ميدان گلها بلوار گلها خ تيرگر سابق کوچه شاهرخ شرقی
4 مهد تربيت دخترانه ابتدايی 88967473-88712551 خ فاطمی -خ پروين اعتصامی پ 1+12
5 ايثار پسرانه راهنمايی 88006495 خ کارگرشمالی -خ شهيد مظفری خواه
6 سپندی پسرانه راهنمايی 88009217 ميدان فاطمی -ميدان گلها - خ تيرگر- کوی نويد
7 عصمت دخترانه راهنمايی 88000984 خ کارگرشمالی - کوچه دوازدهم
8 یاس نبی دخترانه راهنمایی
9 بهياری نيروی زمينی پسرانه هنرستان 66428129 انتهای خ فاطمی - جنب دژبان مرکز
10 بهياری نيروی زمينی پسرانه هنرستان 44628129 انتهای خ فاطمی - جنب دژبان مرکز
11 هفده شهریور دخترانه هنرستان 88027277 ميدان گلها- خ شهيد جهان آرا - نبش کوچه 13/2


معرفی ناحیه

ناحيه چهار با مساحتی برابر 484.4 هکتار، 22.7 درصد از کل مساحت منطقه را شامل می شود. اين ناحيه در غرب منطقه قرار گرفته و توسط خيابان های فاطمی (جنوب)، بزرگراه شهيد گمنام و کردستان (شرق)، بزرگراه چمران (غرب) و بزرگراه حکيم (آزادگان) در (شمال) محدود می شود. از ويژگی های کالبدی خاص اين ناحيه استقرار کاربری آموزش عالی در لبه غربی آن و مجموعه ورزشی دانشگاه تهران در قسمت شمالی و اراضی نظامی در غرب ناحيه می باشد. در اين ناحيه بعد از کاربری مسکونی (33.74 درصد) و شبکه معابر، کاربری آموزش عالی با 13.3 درصد و اراضی نظامی با بيش از 10 درصد عمده ترين کاربری های ناحيه را تشکيل می دهند.در ناحيه چهار سهم کاربری های تجاری ـ مختلط و اداری به ترتيب برابر 3.59 و 1.77 درصد می باشد که در رده های پايين تری نسبت به ساير کاربری ها قرار دارند.ساختار ناحیه
نام و نام خانوادگی سمت
شهردار ناحیه
معاون ناحیه
رئیس اداره برنامه ریزی، مالی و اداری
رئیس اداره شهرسازی
رئیس اداره امور شهری و محیط زیست
مدیر فنی و ترافیک
رئیس اجتماعی و فرهنگی
مسئول سامانه 137