اماکن شاخص منطقه

 برج های آ.اس.پ :


سه برج بلند آ.اس.پ که جزء 10 برج برتر تهران از جمله ساختمان‌های بلندی هستند که در اوایل دهه ۵۰ خورشیدی، به دنبال برنامه‌های «مدرنیزاسیون پایتخت» به همراه چند برج دیگر سر به آسمان سپردند . احداث عظیم ترین و مرتفع ترین برج مسکونی ایران با ارتفاع ۱۶۰ متر در ۵۶ طبقه و با مساحت ۲۲۰٫۰۰۰ متر مربع به منظور دستیابی به تجربه‌ای نوین در ایجاد فضاهای مسکونی متفاوت صورت گرفته است. انجام محاسبات دقیق به منظور ایجاد مقاومت در برابر زمین لرزه هایی با شدت بالا و توجه ویژه به امر معماری داخلی و تاسیسات مجموعه از جمله ویژگی های برج های سه گانه می باشد.

معرفی: