پرسش های متداول


پرسش های متداول

1- براي قطع درختان خشك به چه نحوي بايد عمل كرد ؟


 •   ارائه درخواست كتبي يا تماس با سامانه 137
 •   بازديد كارشناسان مربوطه و تنظيم گزارش
 •   اخذ مجوز از كميسيون ماده 7 سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
 •    قطع درختان خشك حاشيه معابر و فضاهاي سبز شهري توسط شهرداري
 •    قطع درختان خشك داخل املاك و فضاهاي خصوصي توسط مالكين

2- آبياري فضاي سبز داخل محوطه خصوصي و منازل بعهده كيست ؟

  بر اساس قانون شهرداري ها ، آبياري و رسيدگي به فضاي سبز محوطه هاي خصوصي و داخل منازل بر عهده مالك مي باشد .


3- كنترل آفات و بيماريهاي گياهي داخل محوطه هاي خصوصي و منازل بعهده كيست ؟

  كنترل آفات و بيماريهاي گياهي داخل محوطه هاي خصوصي و منازل بعهده مالك بوده ليكن شهرداري نسبت به ارائه مشاوره رايگان در اين مورد اقدام مي نمايد


4- آبياري درختان حاشيه معابر بعهده كيست و در صورت عدم آبياري بموقع چه بايد كرد ؟

  مسئوليت آبياري درختان حاشيه معابر بر عهده شهرداري بوده و در صورت اختلال آبياري بموقع شهروندان گرامي مي توانند مراتب را به سامانه 137 شهرداري تهران گزارش و پيگيري نمايند


5- آيا سمپاشي بر عليه پشه و مگس بعهده شهرداري است ؟

  سمپاشي بر عليه پشه و مگس بعهده شهرداري نمي باشد و در اين رابطه هيچ اقدامي از سوي شهرداري صورت نمي پذيرد .


6- هرس درختان در چه زماني انجام مي پذيرد ؟

  هرس درختان در صورت نياز و تأييد كارشناس فضاي سبز ، تنها در فصل زمستان صورت مي پذيرد .


7- در صورت خسارت به درختان داخل يا خارج ملك توسط مالكين املاك در حال ساخت و ساز به چه نحوي عمل مي شود ؟

 •   در صورت خسارت به درخت ها داخل گزارش مربوطه توسط اداره فضاي سبز تهيه و پرونده جهت صدور رأي در كميسيون داخلي ماده 7 كه در منطقه تشكيل مي شود ارجاع و پس از صدور رأي ، پرونده جهت برخورد با متخلف به سازمان محترم پاركها و فضاي سبز شهر تهران ارسال و پس از طي مراحل قانوني توسط سازمان پاركها به شهرسازي منطقه ارسال مي گردد .
 •   در صورت خسارت به اشجار مقابل ملك نيز ابتدا پرونده جهت صدور رأي به كميسيون اصلي ماده 7 سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران ارسال و سپس تمامي مراحل فوق طي مي گردد .

8- كنترل آفت و بيماري درختان حاشيه معابر و خيابانها بعهده كيست و در صورت عدم اقدام بموقع چه بايد كرد ؟

   كنترل آفات و بيماريهاي درختان حاشيه معابر و خيابان ها بعهده شهرداري بوده و در صورت عدم انجام بموقع شهروندان مي توانند با سامانه 137 تماس و موارد را گزارش و پيگيري نمايند .


9- در صورت تصادف و ايراد خسارت به درختان توسط خودروها به چه نحوي عمل مي شود ؟

   در صورت ايراد خسارت به درختان بر اثر برخورد خودروها گزارش مربوطه توسط ناظر فضاي سبز تهيه و ميزان خسارت محاسبه و مكاتبه لازم با پليس راهور جهت هدايت مالك خودرو و پرداخت خسارت توسط نامبرده صورت مي پذيرد .


10- جهت تقدير و تشكر يا شكايت نسبت به عملكرد هر يك از كاركنان شهرداري ( بر اساس وظايف محوله ) از چه طريقي بايد عمل كرد؟

   بدين منظور شهروندان مي توانند با سامانه 1888 تماس و نظر خويش را در اين خصوص اعلام نمايند .


11- آيا تماس هاي شهروندان مبني بر هرس درخت ، سمپاشي و .. لازم الاجرا است ؟

   پس از تماس شهروندان ، كارشناس ناظر فضاي سبز به محل مراجعه و در صورت نياز به سمپاشي يا هرس اين امر در زمان مناسب صورت خواهد پذيرفت .


12- امكان قطع شاخه ها و يا درخت سبز بدليل كاهش دامنه بصري تابلوي مغازه ها و اصناف وجود دارد؟

   امكان قطع درختان و شاخه هاي سبز جهت افزايش دامنه توسعه بصري تابلوهاي مذكور وجود ندارد .


13- مبناي محاسبه جريمه قطع و يا آسيب به درختان چگونه است ؟

 •    در صورت صدور مجوز قطع از سوي كميسيون ماده 7 سازمان پاركها جريمه بر اساس اندازه محيط بن و ميزان خسارت وارده و با توجه به تعرفه شوراي اسلامي شهر تهران به شرح زير محاسبه و اعمال مي گردد . ليكن در صورت عدم وجود مجوزكميسيون ماده 7 سازمان پاركها ضمن اعمال جرائم زير با متخلف برابر ماده 4 قانون مجازات اسلامي رفتار خواهد گرديد .
 •    1. قطع درخت با محيط بن 15 تا 50 سانتي متر 3.000.000 ريال
 •    2. قطع درخت با محيط بن 50 تا 100 سانتي متر به ازاي هر سانتي ممتر 300.000ريال به مبلغ رديف يك اضافه مي شود .
 •    3. قطع درخت با محيط بن بيشتر از 100 سانتي متر به ازاي هر سانتي متر 600.000ريال به مبلغ رديف هاي يك و دو اضافه مي شود . بعنوان مثال بابت قطع درختي با بن 157 سانتي متر ( قطر 50 سانتي متر ) مبلغ جريمه 75.600.00 ريال خواهد بود . .

14- چگونه می توان کارت منزلت تهیه نمود؟

 •    از طریق مراکز پستی و یا فرهنگسرای سالمند

15- نحوه واریز هزینه عوارض نوسازی و پسماند نوسازی به چه صورت می باشد؟

 •    به حضوری در کلیه شعب بانک شهر ، ملی ، صادرات ، ملت و...
 •    و یا به صورت غیر حضوری از طریق خودپرداز تمام درگاهها و یا اینترنتی

16- انجام مراحل قانونی در خصوص املاکی که درخواست تغییر کاربرد مغایر با حقوق مکتسبه را دارند به چه صورت است؟

 •    از طریق واحد بررسی خلاف و همچنین واحد توافقات اقدام می گردد، سپس با در نظر گرفتن پتانسیل منطقه، نیازها و درخواست مالک بررسی می گردد، و در صورت توافق فی مابین مالک و شهرداری با پرداخت
 •    عوارض به تغییر کاربری انجام میگیرد

17- شهربان ونقش آن در کنترل ونظارت برساخت وساز های شهر چیست؟

  نظارت و هماهنگی و پیگیری در خصوص تخلفات با همکاری نیروی انتظامی و واحد اجراییات


18- رعایت مفاد مندرج در پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری ها الزام آور است ؟

  طبق ضوابط، هنگام صدور مجوز، جداول بنای مجاز که در آن سطح اشغال تعداد طبقات، تعداد واحدهای مسکونی قید گردیده، و همچنین توضیحات مفاد پروانه، که مطابق ضوابط برای متقاضی، زیر نظر مهندس ناظر مربوطه لازم الاجرا خواهد بود.


19- تعمیرات در اماکن تجاری الزاماً نیازمند اخذ مجوزهای لازم از شهرداری تهران است ؟

  در صورتیکه واحد تجاری دارای مجوز مورد تائید شهرداری باشد ، لذا بابت تعمیرات غیر اساسی مثل تعویض درب و پنجره، تعویض سنگ کف، نقاشی و... نیاز به اخذ مجوز ندارد ولی در صورتیکه تغییرات اساسی از قبیل برداشتن تیغه، تعویض سقف، ستونگذاری و... نیاز به اخذ مجوز دارد.


20- نحوه مشارکت وسرمایه گذاری افراد حقیقی وحقوقی در شهرداری تهران چگونه است ؟

 •   نحوه مشارکت افراد حقیقی و حقوقی در شهرداری تهران بدین گونه می باشد که مالکین محترم اعم از بخش خصوصی یا دولتی بعد از اخذ دستور نقشه
 •    اقدام به تهیه نقشه و طرح توجیهی خود می نمایند.
 •    مالک می تواند در بخش عوارض با شهرداری مشارکت نماید یعنی ملک و هزینه ساخت بعنوان آورده نقدی مالک تلقی می گردد و عوارض شهرداری بعنوان آورده و سهم شهرداری که از توافقات نهائی موضوع به سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی ارجاع و قرار مشارکت در چهارچوب ضوابط جاری سازمانها تهیه و ابلاغ می گردد که بعد از اتمام و صدور پایانکار و صورت جلسه تفکیکی ثبت طرفین بر اساس توافق قبلی اقدام به تصرف و انتقال اسناد برابر سهم خود می نماید.
 •    تبصره مالک بعنوان شریک می تواند در حین پیشرفت عملیات ساختمانی پروژه درخواست خرید سهم شهرداری رابا انجام کارشناس بروز از شهرداری خریداری نماید و مالک کل پروژه گردد .
 •    در املاکی که شهرداری مالک می باشد شهرداری با تعریف پروژه توجیه پذیر و قابل سرمایه گذاری که جاذبه اقتصادی داشته باشد اقدام به صدور پروژه می نماید و سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی می توانند در ساخت پروژه مورد نظر اعلام آمادگی نموده و شریک شوند و هزینه ساخت را بر عهده گیرند. و بر اساس درصد مشارکت، سهم خود را برداشت نمایند.

21- ارسال پرونده املاک دارای تخلف به کمیسیون ماده 100 ونحوه صدور آراء در کمیسیون مربوطه چگونه است؟

 •    در صورت وقوع تخلف ساختمانی از قبیل کاربریهای غیر مجاز و تخلفات غیر ضابطه ای و وجود شاکی و همچنین کلیه پیام های 137 و 1888 از سوی شهروندان پس از بررسی و رسیدگی به گزارشات و در صورت محرز بودن تخلف و همچنین اکیپ های ستاد شناسایی ساختمانی خلاف مستقر در نواحی با ارایه گزارش جامع و بررسی در منطقه و ارایه گزارش به دفاتر خدمات الکترونیک شهر جهت تشکیل پرونده و... و اقدام نهایی جهت صدور اخذ رای از ماده صد از طریق منطقه قابل اقدام است و نحوه صدور آراء از سوی ماده صد
 •   جریمه
 •   رفع خلاف از تخلفات حادث شده
 •   رفع تعرض
 •    ارایه تعهد محضری از مالک در برخی از تخلفات
 •    معرفی مهندس ناظر خاطی به امور مهندسین ناظر و...و پس از صدور رای ارسال پرونده به منطقه و ارجاع آن به اجرای احکام منطقه جهت ابلاغ قانونی به مالک، در صورت اعتراض ایشان قابلیت اعتراض به رای ظرف مدت ده روز و در صورت عدم اعتراض به رای ، بایستی عیناً مفاد رای اجرا گردد.

22- نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه پلاک های موجود درسطح منطقه چگونه است؟

 •    محاسبه عوارض در صورت عدم ارائه نقشه امکان پذیر نیست و تنها در صورت ارائه نقشه معماری و تائید نقشه سیستمی کلیه عوارض متعلقه محاسبه و تحویل متقاضیان خواهد شد..