پروژه های شاخص سوله ورزشی کردستانبا توجه به كمبود فضاي ورزشي و الزام ايجاد ستاد بحران در مناطق مختلف شهر تهران احداث سوله چند منظوره و ستاد بحران در سال ،93در دستور كار منطقه قرار گرفت اين مجموعه در زميني به مساحت 2300مترمربع و زيربناي 4900مترمربع داراي ساختمان اداري،سالن ورزش هاي توپي،ساختمان و انبار مديريت بحران مطابق استانداردهاي ستاد بحران طراحي و در حال اجرا مي باشد

مشخصات کلی پروژه:


%94

پيشرفت فيزيكي واقعي:


 مسجد وسراي محله گلهااين پروژه در زميني به مساحت 750متر مربع از جنس سازه فلزي ميباشد كه در سه طبقه به اجرا ميرسد حجم كار 1920متر مربع مى باشد همچنين بخشي از پروژه به مسجد و بخشي به سراي محله اختصاص گرفته است

مشخصات کلی پروژه:


%96

پيشرفت فيزيكي واقعي:


مشخصات کلی پروژه:


%55,18

پيشرفت فيزيكي واقعي:


 احداث ايستگاه بازيافتساختمان و اسكان كارگري ايستگاه بازيافت با زيربنا 2350متر مربع از جنس سازه اسكلت فلزي ميباشد و بخشي از پروژه به اسكان كارگري و بخشي به سوله بازيافت اختصاص دارد ،قسمت اسكان كارگري در سه طبقه كه در طبقه زيرزمين رختشورخانه،حمام و سرويس بهداشتي و در طبقه اول و دوم سالن هاي استراحت در نظر گرفته شده است

مشخصات کلی پروژه:


%82

پيشرفت فيزيكي واقعي:


 احداث پايگاه مديريت بحران ،شھرک والفجراين پروژه در زميني به مساحت 2300متر مربع واقع در شهرك والفجر ميباشد كه مساحت سوله 900متر مربع و از جنس سازه فلزي و همچنين مساحت ساختمان اداري 360متر مربع و جمعا به مساحت 1260متر مربع كه داراي اتاق ژنراتور ،منبع ذخيره سوخت و نگهباني در محوطه ميباشد .

مشخصات کلی پروژه:


%70

پيشرفت فيزيكي واقعي:


 احداث تونل دسترسي زيرگذر چھارراه ولي عصر (عج) به خط 4متروجهت اتصال تونل شمال شرق چهار راه وليعصر به جنوب شرق تونل دسترسي به ابعاد طول)متر (60عرض )متر (5.70و ارتفاع )3متر(به مساحت 1026متر مكعب در حال احداث ميباشد و در محل اتصال تونل دسترسي به مترو چهار راه وليعصر تعداد دو دستگاه پله برقي در نظر گرفته شده است همچنين لازم به ذكر است كه سازه اصلي لاينينگ ميباشد

مشخصات کلی پروژه:


%55

پيشرفت فيزيكي واقعي: