خط مشی


بيانيه خط مشي كيفيت، ايمني و محيط زيست

شهرداري منطقه 6 به عنوان منطقه ای از شهرداری تهران بزرگ با توجه به سیاستهای تمرکز زدایی در قالب 6 ناحیه جهت ارائه خدمات شهرسازی، عمرانی، حمل و نقل و ترافیک، مقابله با شرایط اضطراری، خدمات شهری و فضای سبز، خدمات اجتماعی و فرهنگی به عموم شهروندان به تبعیت از قوانین و الزامات کشور، شورای شهر و شهرداری تهران ایجاد شده است. چشم‌انداز توسعه منطقه 6 در چارچوب چشم‌انداز توسعه شهر تهران در قالب طرح جامع و سند چشم انداز کشور به شرح ذيل است:

 •   منعكس‌كننده تحولات تاريخي، فرهنگي و سياسي دوران معاصر و انقلاب اسلامي
 •   جزيي كارآمد، مؤثر، پايدار و مدرن از محدوده مركزي كلان‌شهر تهران با عملكردهاي متنوع در مقياس ملي و فراملي
 •   محل تمركز فعاليت‌ها و فضاهاي عمومي و نيمه عمومي
 •   محدوده‌اي آرماني از اختلاط و هم‌افزايي عملكردهاي سكونت، فعاليت و فراغت
 •   جزيي كارآمد و پايدار در مديريت بحران در كلان‌شهر تهران
 •   مركز آموزش، پژوهش و خدمات اقتصادي مدرن كلان‌شهر تهران با عملكرد ملي و جهاني

مجموعه مدیریتی و کارکنان شهرداری منطقه 6 تهران با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امور قرار می دهند. تبعیت از قوانین و مقررات، حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان، ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و به شیوه ای نوین، پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی فعالیتها، پیشگیری از حوادث و مخاطرات کار، تاکید بر بهبود مداوم عملکرد در حیطه خدمات، فرآیندها، محیط زیست و ایمنی از اعتقادات و ارزشهای مجموعه مدیریتی و کارکنان شهرداری منطقه 6 تهران می باشد.


جهت نيل به چشم انداز و باورهاي فوق الذكر موارد ذيل به عنوان چارچوب اهداف كلان در نظر گرفته مي شود:

 •   توانمندسازی منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه سازمان در جهت ارتقاء عملکرد سازمان
 •    توانمندسازی شهروندان با تکیه بر ناحیه محوری و محله محوری و تبدیل شهرداری از سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی
 •    ارتقاء سطح عملکرد فرآیندهای مختلف شهرداری و بهبود آنها
 •   کاهش مخاطرات و حوادث شغلی غیر قابل قبول با ایمن سازی فعالیتها و المانهای کار
 •   کاهش پیامد جنبه های زیست محیطی بارز
 •   بهینه سازی مصارف انرژی و منابع
 •   ایجاد روشهای مقابله با شرایط اضطراری با تکیه بر پیشگیری

جهت اجراي اين خط مشي، علي الخصوص اهداف كلان ذكر شده، شهرداری منطقه به عنوان اولين گام، استقرار سيستم هاي مدیریت کیفیت ISO9001:2008، مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001:2007 را مد نظر قرار داده است.


لذا ضمن اعلام تعهد خود و اولویت به کارگيری سیستم های فوق الذکر در تمامی فعالیتهای شهرداری، انتظار است کلیه همکاران تلاش خود را جهت تحقق این خطمشی با همدلی، همیاری و همفکری به کار گیرند.