چشم انداز


چشم انداز توسعه بلند مدت منطقه ۶ شهرداری تهران:

چشم انداز توسعه منطقه شش، به ویژه با توجه به جایگاه آن در پهنه مركزی شهر تهران، همبستگی زیادتری با چشم انداز عمومی شهر تهران داشته و خواهد داشت و به عبارت دیگر هم سرنوشتی بالایی میان این دو سطح برقرار است.از جمله مهم ترین محورها و مفاصل این همبستگی، فرازهای زیر از چشم انداز طرح جامع مصوب است:

 •   انعکاس دهنده تحولات تاریخی، فرهنگی و سیاسی دوران معاصر و انقلاب اسلامی
 •    جزیی كارآمد، مؤثر، پایدار و مدرن از محدوده مركزی كلان شهر تهران با عملكردهای متنوع در مقیاس ملی و فراملی
 •   محل تمركز فعالیت ها و فضاهای عمومی و نیمه عمومی
 •   محدوده ای آرمانی از اختلاط و هم افزایی عملكردهای سكونت، فعالیت و فراغت  
 •   جزیی كارآمد و پایدار در مدیریت بحران در كلان شهر تهران
 •   مركز آموزش، پژوهش و خدمات اقتصادی مدرن كلان شهر تهران با عملكرد ملی و جهانی


اهدف كلان توسعه شهری منطقه در چارچوب حركت به سمت چشم انداز مطلوب، عبارتند از:

 •   ارتقاء نقش و عملكردهای برتر فراملی و ملی منطقه 6 به عنوان جزء مدرن مركز كلان شهر تهران
 •    افزایش ظرفیت عملكردی و فضایی منطقه برای فعالیت پذیری و جذب فرصت های شغلی جدید
 •    تركیب و تناسب عملكردی اقتصادی و توزیع فعالیت های اقتصادی و خدماتی لازم در سلسله مراتب تقسیمات شهری
 •   محفظ و تقویت پایداری سكونت و فعالیت در منطقه
 •   حفظ و ارتقاء منزلت عملكردی منطقه و تقویت زندگی اجتماعی در محلات
 •    حفظ و ارتقاء كیفیت محلات و بافت مسكونی و تفكیك آنها از پهنه های كار و فعالیت