تاهما
تایمز
تردیشنال
آریال
نازنین
کودک
هما
عضو پرتال شوید ورود English Français العربیه
  جستجو
04/23/2014 - چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393
شهر ششم » درباره شهرداری منطقه » ساب پرتالهای منطقه » ستاد مدیریت بحران
شهروند گرامی جهت ملاقات با شهردار محترم منطقه می توانید با مراجعه به روابط عمومی و تکمیل فرم مربوطه اقدام نمائید. آدرس: یوسف آباد- میدان سید جمال الدین اسدآبادی- ساختمان شهرداری منطقه 6 تلفن: 88035050،Email:Info@region6.tehran.ir
ستاد مدیریت بحران کمينه

مفاهيم و تعاريف:

الف- بحران:

وضعيتي است غير عادي كه در اثر رخدادهاي طبيعي يا عملكردهاي انساني به طور ناگهاني در جامعه بوجود مي آيد و مشقت،سختي و خسارتهاي عمده اي را به يك مجموعه يا جامعه انساني تحميل مي كند و برطرف كردن آن نياز به اقدامات و عمليات اضطراري،فوق العاده و سريع دارد.

ب- مديريت بحران:

فرآيند برنامه ريزي و عملكرد مقامات و دستگاههاي اجرايي دولتي،غير دولتي ،شهرداري و عمومي است كه با مشاهده،تجزيه و تحليل بحرانها به صورت يكپارچه،جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود تلاش مي كنند تا از بحرانها پيشگيري نمايند يا در صورت وقوع آنها اقدامات لازم را در جهت كاهش آثار،ايجاد آمادگي لازم،مقابله،امداد رساني سريع و بهبود اوضاع تا رسيدن به وضعيت عادي و بازسازي معمول نمايند.

ج- آمادگي:

مجموعه اقداماتي است كه توانايي شهروندان،مديريت شهري و مردم را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي دهد.آمادگي شامل مطالعه،تحقيق،جمع آوري اطلاعات،برنامه ريزي،سازماندهي،طراحي،تامين منبع و امكانات،آموزش،مانور و تمرينات است.آموزش شامل آموزشهاي همگاني و تخصصي براي شهروندان،مسئولين و دست اندركاران ذيربط كه از طريق رسانه هاي گروهي،صدا وسيما يا به طرق مقتضي ديگر ارائه مي شود.

د- پيشگيري:

مجموعه تمهيدات و اقداماتي است كه عمدتا پيش از وقوع بحران و لزوما در حين يا پس از وقوع بحران با هدف جلوگيري از بروز خطر يا كاهش آثار زيان بار آن انجام مي شود.

ه- مقابله:

انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است كه با هدف نجات و حفظ جان و مال شهروندان و اموال عمومي و دولتي و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي گيرد.مقابله شامل هشدار،اطفاء حريف،آب،برق،گاز،مواد سوختني،انفجار،تامين امنيت و .... اطلاع رساني است.

تاريخچه سازمان

سرزمين ايران با توجه به موقعيت جغرافيايی و زمين‌شناسی از جمله ده كشور سانحه‌خيز جهان به شمار می‌آيد و همواره بر اثر بروز سوانحی چون سيل، زلزله، خشكسالی و غيره، خسارات جانی و مالی قابل توجهی به كشور وارد آمده است. از همين رو سال‌هاست كه راه‌های كاهش اثرات سوانح طبيعی در کشور مورد توجه قرار گرفته است و تلاش می‌شود تا همگام با تجربه‌های جهانی در اين حوزه، شاخص ايمنی و آمادگی در برابر سوانح طبيعی ارتقاء يابد در اين ميان، برنامه‌ريزی برای پيشگيری و افزايش آمادگی در برابر سوانح در شهر تهران به عنوان مركز فعاليت‌های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور از اهميت زيادی برخوردار است.

در روز 28 مهرماه سال 1378 در ششمين اجلاس كميته ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی، به عنوان عالی‌ترين نهاد تصميم ساز در اين حوزه، مقرر شد كه شهرداری تهران با مساعدت معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت كشور و همچنين با بهر‌ه‌گيری از همكاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط، طرح جامع مديريت بحران شهر تهران بزرگ را تهيه و برای تصويب به كميته ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی ارايه نماید.

همچنين اين پیشنهاد در هيأت دولت نيز مطرح شد و با تأييد اهميت و ضرورت آن، در روز 15 آذرماه سال 1378 طی بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رئيس جمهور به شهرداری تهران ابلاغ شد و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران مأمور تهيه و تدوين اين طرح گردید. مرحله بعد، تشكيل شورای هماهنگی طرح جامع مديريت بحران شهر تهران بود كه اعضای آن را جمعی از متخصصان و صاحب نظران اين حوزه تشكيل می‌دادند.

اين شورا در گام نخست، برنامه راهبردی تهيه طرح را تدوین کرد و سپس دبيرخانه طرح جامع مديريت بحران شهر تهران شكل گرفت. دبيرخانه با هماهنگی كميته ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی و ستاد حوادث غير‌مترقبه وزارت­كشور و همكاری ده‌ها وزارتخانه و سازمان و ايجاد 22 كميته تخصصی به تدوين طرح جامع مديريت بحران شهر تهران پرداخت. در نهايت طرح در پايان سال 1379 آماده و روز هشتم خرداد ماه سال 1380 در هشتمين اجلاس كميته ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی بررسی و تصويب شد.

دراين نشست وزرای كشور و بهداشت - درمان و آموزش پزشكی، معاون هماهنگی امور عمرانی، شهردار تهران و ديگر اعضای كميته ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی حضور داشتند.

  ايجاد ستاد و مركز

بر اساس بند 1 مصوبه طرح جامع مديريت بحران شهر تهران، شهرداری تهران ملزم به تشكيل ستاد مديريت بحران شهر تهران با هدف هماهنگی امور مربوط به مراحل مديريت بحران (پيشگيری، آمادگی،‌ مقابله و بازسازی) شد و تمامی دستگاه‌های اجرايی و سازمان‌های مستقر در شهرتهران موظف شدند با اين ستاد همكاری نمايند.به اين ترتيب ساختار دبيرخانه طرح، به ستاد و مركز مديريت بحران شهر تهران گسترش يافت.

همچنين براساس مصوبه كميته ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی شهردار تهران از سوی وزير كشور به عنوان رئيس ستاد مديريت بحران شهر تهران منصوب شد. از سوی ديگر با توجه به این كه مرکز مطالعات زلزله و محیط زیست شهرداری تهران با همكاری آژانس همكاری‌های بين‌المللی ژاپن (جايكا) طرح ريز پهنه‌بندی لرزه‌ای شهر تهران را در دست انجام داشت، به تدريج زمينه همكاری، تعامل و ادغام دو مجموعه دبيرخانه طرح جامع مديريت بحران شهر تهران و مركز مطالعات زلزله و محيط زيست شهر تهران، فراهم شد.

حركت بعدی، ايجاد مركز مديريت بحران شهر تهران به عنوان ساختاری جديد در تشكيلات شهرداری تهران و به عنوان بازوی اجرايی ستاد مديريت بحران شهر تهران بود.

نمودار سازمانی مركز مديريت بحران شهر تهران اواخر سال 1380 در شهرداری تهران به تصويب رسيد.

در پنجم خردادماه سال 1380 برای اولين بار وزير كشور وقت طی حكمی شهردار وقت تهران را به سمت رئيس ستاد مديريت بحران شهر تهران منصوب كرد. مراحل قانونی شكل‌گيری، تجهيز و جذب نيروی متخصص در مركز پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران ادامه يافت و در سال 1382 ساختار مركز پيشگيری و مديريت بحران در شهرداری تهران تثبيت شد، اما همچنان گام‌های ديگری برای قوام اين ساختار مورد نياز بود.

در خردادماه سال 1383 شورای اسلامی شهر تهران اصلاح اين ساختار را در دستور كار خود قرار داد و در نهايت، مركز پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران با اساسنامه‌ای مشتمل بر 24 ماده و 18 تبصره (مصوب يكصد و شصت و يكمين جلسه از دومين دوره شورای اسلامی شهر تهران مورخ 28/4/1384) به   »سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران« ارتقاء يافت.

 تاريخچه ايجاد پرتال سازمان

سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران، همسو با تحولات داخلی و جهانی در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات به ويژه بهره گيری از شبكه اينترنت، نخست در سال 1384 با ايجاد تارنما (سايت) به معرفی اهداف، برنامه­ها، عملكرد، نكات آموزشی و اخبار سازمان پرداخت. در ادامه راه با پيشرفت دانش ارتباطات سازمان در گام ديگر و همزمان با ايجاد پرتال شهرداری تهران، برای ارتقای سايت به درگاه سازمان همت گمارد و با برگزاری نشست­های كارشناسی مستمر و پيش بينی كارگروه تخصصی، موضوع اطلاع رسانی، آموزش و ارتباط دو سويه با شهروندان را از طريق اين شبكه ارتباطی با ساختاری متنوع، چند سويه و انعطاف پذير كه پاسخگوی نيازهای مخاطبان در سطوح مختلف باشد، در دستور كار قرار داد.

فعالیت سازمان

1- ايجاد بانك اطلاعاتی مكانيزه و به روز از ساختمان‌ها، تأسيسات، پل‌ها، معابر، مراكز گاز، برق،‌ آب ،مخابرات و كليه مراكز صنعتی ، شيميايی و غير شيميايی خطرناك و يا جابجايی اين‌گونه مواد در سطح شهر و اعمال روش‌های كنترل ، نظارت و بازرسی به پيمانكاران ، مشاوران و كليه افرادی كه به هر طريقی خدمات فوق را در شهر تهران انجام می‌دهند ، ارتباط با مراكز اطلاعاتی و مديريت شبكه اطلاعات .

2- انجام يا سفارش انجام مطالعات ، تحقيقات و پژوهش‌های كاربردی به منظور پشتيبانی كارشناسی در زمينه مهندسی زلزله ، زلزله‌شناسی مهندسی ،‍زمين‌شناسی مهندسی و ژئوتكنيك ، ايمنی و استاندارد شهری ، ژئوفيزيك مهندسي و مديريت بحران در گستره تهران بزرگ .

 3- انجام يا سفارش انجام پروژه‌های مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای بافت شهری ،‌ساختمان‌ها ،‌پل‌ها ،‌شريان‌های حياتی و مستحدثات شهری در راستای كاهش خطرپذيری شهر .

4- انجام يا سفارش انجام مطالعات ريز پهنه‌بندی لرزه‌ای شهری .

 5- هماهنگی و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های مرتبط با مديريت بحران حوادث جوی شامل سيل ، آب‌گرفتگی و طوفان .

 6- هماهنگی و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های مرتبط با حوادث انسان‌ساز شامل آتش‌سوزی، ايمنی نمايشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها و هر گونه مراكز تجمع جمعيت .

 7- تهيه و تدوين مقررات و دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌های مربوط به تقويت توان مديريت بحران شهر تهران، ايمن‌سازی و كنترل ايمنی و مقاومت لرزه‌ای ساختمان‌ها ، پل‌ها ، تأسيسات و به طور كلی محيط شهری جهت كاهش خطر پذيری .

 8- برقراری ارتباط ، همكاری همه‌جانبه و بهره‌گيری از تجربيات :‌الف ـ مراكز علمی ، تحقيقاتی و اجرايی ذيصلاح در داخل و خارج از كشور جهت ارتقاء و به روز رسانی سيستم مديريت بحران . ب ـ ستاد عالی پيشگيری و مديريت بحران در حوادث طبيعی و سوانح غير مترقبه كشور، ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه (وزارت) كشور ، استان‌ها و ستادهای معين مديريت بحران شهر تهران . ج ـ وزارت‌خانه‌ها ، نهادها و دستگاه‌های كشور و لشكری مرتبط با امر مديريت بحران .

اهداف سازمان

 

1- افزايش سطح ايمنی و كاهش خطر پذيری شهر تهران ، با انجام هماهنگی‌ها ، بررسی‌ها ، مطالعات ، پژوهش‌ها ، آموزش‌ها و اقدامات اجرايی ذيربط قبل از وقوع به منظور پيشگيری و آمادگی مقابله با بحران .

2- انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت افزايش كارايی سيستم مديريت بحران شهر تهران و دستگاه‌های اجرايی ذيربط ، هنگام وقوع بحران به منظور امدادرسانی و كاهش خسارات و تلفات جانی و مالی .

3- انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت افزايش كارايی سيستم مديريت بحران شهر تهران و دستگاه‌های اجرايی ذيربط ، بعد از وقوع بحران به منظور جلوگيری از خسارات و تلفات جانی و ماليی .

4- نظارت و مديريت بر بازسازی بعد از بحران در چارچوب مقررات كشوری و كمك‌های دولتی و مردمی .

 

اركان سازمان

اركان اين سازمان نوبنياد كه در عمل از سال 1384 وارد حيات جديد خود شد عبارتنداز:

الف) هيأت امنای سازمان

ب) رئيس سازمان

ج) بازرس (حسابرس)

 

بر اساس اساسنامه سازمان، هيات امنای سازمان از پنج عضو تشكيل شده است كه عبارتند از :

-    شهردار تهران به عنوان رئيس هئيت امناء

-   يكی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب اعضای اين شورا

-   رئيس سازمان به عنوان دبير هئيت امناء

-   دو نفر كارشناس متخصص به پيشنهاد شهردار تهران و تائيد شورای اسلامی شهر تهران

بر اساس اساسنامه سازمان، رئيس سازمان توسط شهردار تهران منصوب می شود و با توجه به اهميت وحدت فرماندهی در زمان بروز حادثه و اتخاذ تدابير لازم در راستای ايجاد هماهنگی بين حوزه ها، ‌رئيس سازمان، جانشين رئيس ستاد مديريت بحران شهر تهران است و از لحاظ مرتبه سازمانی ،هم رديف معاونين شهردار قرار دارد و عضوی از شورای معاونين شهرداری تهران محسوب می شود.

راهبردهای سازمان

 

  چشم‌انداز و راهبردهای سازمان

با عنايت به ديدگاه‌ها و زمينه فکری اوليه در تشکيل سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران و نظر به نيازهای موجود در زمينه کاهش خطرپذيری شهر تهران، اين سازمان چشم انداز خود را اين گونه ترسيم نموده است:

«رساندن کلان شهر تهران، به جايگاه يک الگو در ميان كلان‌شهرهای مقاوم در كشورهای در حال توسعه»

براين اساس، سازمان رسالت خود را « مشارکت در حفظ و استمرار توسعه پايدار شهر تهران» می‌داند. برای عمل به اين رسالت، حرکت در محورهای راهبردی زير ضروری است:

1.  حذف يا کاهش مخاطراتی که کلان‌شهر تهران با آنها مواجه است

2.  کاهش خطر‌پذيری (آسيب‌پذيری) کلان‌شهر تهران در برابر مخاطرات موجود

3.  ظرفيت‌سازی برای پاسخ‌گویی و مقابله مناسب با بحران‌ها و مخاطرات در صورت وقوع

 براساس نتايج مطالعات «طرح جامع كاهش آسيب‌پذيري شهر تهران» اجرای 15 طرح زير در مدت 12 سال می‌تواند تأثير چشمگيری در کاهش آسيب‌پذيری شهر تهران در برابر رويداد زلزله و ساير سوانح طبيعی داشته باشد:

1.   افزايش توانمندی سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و احداث و راه‌اندازی مركز فرماندهی و هدايت عمليات مقابله (اتاق بحران) در شهر تهران

2.   مقاوم‌سازی و بازسازی ساختمان­های عمومی موجود

3.   توسعه و ترويج ظرفيت‌های خودامدادی و سازماندهی گروه­های مردمی مديريت بحران در سطح محلات

4.   توسعه و ارتقاء سيستم حمل و نقل اضطراری شهر تهران

5.   آماده‌سازی و توسعه ظرفيت عملياتی شبكه اطلاع‌رسانی و مخابرات در زمان بحران

6.   مقاوم­سازی تأسيسات و شبکه انتقال آب

7.   مقاوم‌سازی تأسيسات و شبكه توزيع گاز

8.   توانمندسازی سازمان آتش­نشانی و خدمات ايمنی شهر تهران برای انجام واکنش اضطراری

9.   توانمندسازی سيستم واکنش اضطراری در بخش بهداشت - درمان

10.  شناسايی، ايجاد و تجهيز فضاهای تخليه امن

11. مقاوم‌سازی و بازسازی پل­ها در شبکه اصلی حمل و نقل

12. ترويج مقاوم‌سازی ساختمان‌های خصوصی

13. ارتقاء و استانداردسازی كيفيت ساخت و ساز

14. نوسازی بافت‌های فرسوده با ديدگاه كاهش خطرپذيری لرزه‌ای

15. تأسيس موزه آموزشی سوانح در تهران

ساختار سازمانی

معاونتهای تخصصی سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران

سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران براساس ساختار ارشد سازمانی خود دارای سه معاونت تخصصی و يك معاونت با ماهيت پشتيبانی می باشد.
 

معاونت های تخصصی

معاونت آمادگی، عمليات و پدافند غيرعامل

معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی

معاونت پيشگيری و کاهش خطرپذيری

 

معاونت پشتيبانی

معاونت مالی، اداری و پشتيبانی

اتخاذ سياستها،برنامه ريزيها،طراحي ها،ايجاد آمادگي لازم در شهروندان و تعيين دقيق حيطه مسئوليت و اختيارات دستگاههاي اجرايي مديريت شهري،ساماندهي و هم پيوسته كردن عناصر و عوامل ذيمدخل در امر مديريت بحران،استفاده از كليه امكانات ملي،استاني،منطقه اي و نيروهاي مردمي،هدايت كليه كمكهاي دولتي و غيردولتي،داخلي و خارجي به منظور پيشگيري و كاهش آثار حوادث غير مترقبه،ارائه سريع و بهينه خدمات امداد و نجات،تقليل تلفات انساني و اقتصادي و بازگرداندن شرايط زندگي به وضعيت عادي.

1- عملياتي نمودن سياستهاي ستاد و سازمان مديريت بحران شهر تهران.

2- تهيه طرحهاي منطقه اي براي مديريت بحران در چهارچوب طرح كلي مديريت بحران شهر تهران و ارسال يك نسخه از آن به ستاد جهت بررسي و تصويب.

3- احراز آمادگي و انجام اقدامات لازم براي مقابله با بحران در سطح منطقه به ترتيب قبل و بعد از وقوع بحران برابر طرحهاي مصوب و دستورالعمل هاي مربوطه.

4- هماهنگي و نظارت بر فعاليت ستاد مديريت بحران نواحي.

5- اعمال جنبه هاي پيشگيري(پيشهنگام و پس از بروز بحران)مقابله و آمادگي در سطح منطقه شهرداري با همكاري ستاد نواحي شهرداري و واحدهاي منطقه اي سازمانهاي مسئول مديريت بحران شهر تهران.

6- اعلام وضعيت بحران در منطقه به ستاد و هماهنگي در امور مربوطه با ستاد.

7- هماهنگي تيمهاي عملياتي نجات منطقه و ناحيه در راستاي اجراي عمليات جستجو،نجات،امداد،اسكان اضطراري و پاكسازي معابر.

 

شرح وظايف داوطلبان مديريت بحران محله

1- اهداف

1-1-          هدف كلان:

واكنش به موقع داوطلبان آموزش­ديده و مجهز، به­منظور جلوگيري از تلفات جاني و خسارت‌هاي مالي گسترده. بديهي است كه آموزش‌هاي ضعيف و ناكافي موجب ناكام ماندن فعاليت‌هاي جستجو و نجات و در برخي موارد وارد آمدن خسارت‌هاي غيرقابل جبران مي‌گردد.

 

1-2-          اهداف خرد:

الف) واكنش اضطراري در برابر بحران‌ها به كمك ظرفيت‌سازي و توانمند نمودن جوامع محلي.

ب)‌ واكنش اضطراري در برابر بحران‌ها با استقرار مديريت بحران غيرمتمركز در محلات به عنوان كوچك­ترين واحد تقسيمات شهري موجود و برخوردار از ساختار اجرايي.

بنابراين با هدف استقرار مديريت بحران غير متمركز، تشكيل گروه‌هاي داوطلب واكنش اضطراري در سطح محلات مكمل فعاليت‌هاي مرتبط با واكنش اضطراري در سطوح بالاتر است. از اين رو داوطلبان با كسب آموزش‌ها و مهارت‌هاي لازم در لحظات اوليه پس از وقوع بحران، بايد بعد از اطمينان از سلامت خود به ياري خانواده، همسايگان نزديك و ساير ساكنين محله بشتابند، و پس از حضور تيم‌هاي حرفه‌اي امداد، جستجو و نجات در محل حادثه با آنها همكاري نموده و در ارسال امكانات مورد نياز به بازماندگان تلاش كنند.

 

به منظور نيل به اهداف فوق فعاليت‌هاي داوطلبان مديريت بحران محله در بخش‌هاي ذيل خلاصه مي‌شود:

    همكاري در برگزاري كلاس‌هاي آموزشي و ارائه اطلاعات مقدماتي به ساكنين محله
    برنامه‌ريزي به منظور كاهش خطرات احتمالي ناشي از وقوع بحران
    برنامه‌ريزي براي آمادگي و مقابله با بحران
    همكاري با سيستم رسمي مسئول مديريت بحران

 

1-3-     مفهوم مشاركت: سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با همكاري آژانس توسعه و همكاري سوئيس، مسئول اجراي پروژه تشكيل گروه داوطلبان واكنش اضطراري محله است. اجراي اين پروژه نيازمند همكاري سازمان‌ها، ادارات و نهادهايي همچون شهرداري‌هاي مناطق، كميته اجتماعي– فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران، سازمان خدمات ايمني و آتش‌نشاني و هلال‌احمر و ... نيز مي‌باشد.

 

2- مفهوم داوطلب مديريت بحران محله:

2-1-      پروژه تشكيل گروه‌هاي داوطلب واكنش اضطراري محله براساس اصول فعاليت‌هاي داوطلبانه شكل گرفته است. بنابراين داوطلب مديريت بحران محله فردي است كه به افزايش ايمني در جامعه با فعاليت در گروه سازمان يافته اعتقاد دارد و در اين راستا علاقمند به ارائه كمك‌هاي فيزيكي و فكري به ساكنين محله بدون انتظار هيچ گونه نفع شخصي مي‌باشد.

2-2-      داوطلبان واكنش اضطراري محله افرادي هستند كه از دانش كافي در خصوص وقوع بحران‌هاي احتمالي و خطرات ثانويه ناشي از وقوع آنها برخوردار باشند و آمادگي مقابله با بحران را داشته و بتوانند در جهت كاهش تلفات جاني و مالي ناشي از وقوع بحران تلاش كنند.

2-3-      داوطلبان واكنش اضطراري محله نبايد روحيه رقابتي و يا خودنمايي داشته باشند. اصل فعاليت داوطلبانه بر مبناي پشتيباني از افراد جامعه براساس اهداف پروژه، كمك به همكاري براي بهبود شرايط زندگي مردم و تلاش براي عادي­سازي شرايط در جامعه است.

2-4-      با وجود اين كه گروه­هاي داوطلب واكنش اضطراري محله ساختار مستقلي دارند، اما بايد با كليه سازمان­هاي رسمي مسئول در مديريت بحران همكاري نزديكي داشته باشند. كليه اعضا گروه داوطلبان واكنش اضطراري محله از وظايف و مسئوليت­هاي رسمي و قانوني‌شان و نحوه همكاري با سازمان­هاي درگير به طور كامل اطلاع دارند.

2-5-            همكاري، هماهنگي، ارتباط و كار مشاركتي اصول اساسي فعاليت اين گروه است.

 

3- چه كسي مي­تواند داوطلب واكنش اضطراري محله شود؟

3-1-          ساكنين محله كه داراي شرايط ذيل باشند مي­توانند براي عضويت در گروه داوطلبان مديريت بحران محله، ثبت­نام كنند:

الف- آقايان و خانم­ها در رده­ سني 18-55 سال

ب- برخوردار از سلامت كامل

ج- داراي حداقل مدرك تحصيلي گواهي اتمام پايان دوره متوسطه

د- عدم عضويت در سازمان­هاي رسمي مسئول مديريت بحران (آتش­نشاني، هلال­احمر و ...)

هـ - حداقل دو سال سابقه اقامت در محله

و- توانايي انجام كار گروهي و روحيه كار مشاركتي

3-2-     براي داوطلبي در گروه واكنش اضطراري محله، در ابتدا لازم است فرم درخواست مربوطه توسط داوطلبان تكميل و امضاء شده و تحويل دبير دفتر مديريت بحران محله و يا رابط امور داوطلبان داده شود. به مجرد احراز صلاحيت‌ها در مراحل ذيل فرد به عنوان داوطلب مديريت بحران محله شناخته مي­شود:

·         ارزيابي فرم توسط دبير دفتر مديريت بحران محله و رابط امور داوطلبان و تأييد آنها

·         برخورداري از شرايط عمومي ويژه داوطلبان

·         برخورداري از روحيه مسئوليت‌پذيري

·         گذراندن دوره مقدماتي آموزشي داوطلب مديريت بحران محله

·         شركت در اجراي مراسم تحليف داوطلبان

 

 

ماموریت ها و اهداف

 

 

1- ماموریت ها و اهداف

 

   

      1-1- حذف يا كاهش خطر
- شناخت، تحليل و اولويت بندی مخاطرات شهر تهران
- برنامه‌های حذف يا كاهش خطر

1-2- كاهش خطرپذيری( توانمندسازی محيطی)
- شناخت و تحليل خطر پذيری
- برنامه‌های كاهش خطرپذيری

1-3- پاسخ‌گويی مناسب(توانمندسازی سيستم مديريت بحران)
- احداث و توسعه مركز فرماندهی مديريت بحران شهر تهران
- احداث پايگاه‌های پشتيبانی مديريت بحران شهر تهران
- طرح اسكان اضطراری

1-4- مديريت منابع اطلاعات
- سامانه‌های پيش‌بينی و هشدار
- سامانه‌های پايش
- سامانه‌های تهيه و برآورد خسارت
- توسعه بانك‌های اطلاعاتی

2- دسته‌بندی مخاطرات
2-1- مخاطرات زمين( زلزله، رانش زمين، فرونشست و . . .)
2-2- مخاطرات جوي (سيل، طوفان، يخبندان و . . . )
2-3- مخاطرات انسان‌ساز و پدافند غيرعامل

 

سامانه تخمین سریع خسارات و تلفات

 

 

ايجاد سامانه تخمين سريع خسارات و تلفات در 72 ساعت اوليه پس از زلزله

 

اهداف طرح:

هدف اصلي :
ايجاد بستر سخت افزاری و نرم افزاری مناسب برای تخمين ميزان و موقعيت صدمات ناشي از زلزله به عنوان ابزار پايه براي واکنش اضطراری موثر در زمان وقوع زلزله

اهداف فرعي :
- استفاده در مانورهاي دوره‌اي به منظور ارتقاء توان عملياتي مراكز مديريت بحران
- استفاده در ارزيابي آسيب‌پذيري مناطق شهري در فرآيند تهيه طرح‌هاي كاهش خطرپذيري شهري و منطقه‌اي در گستره شهر تهران

اجزای اصلی پروژه:
• طراحی و پياده سازي سامانه تخمین سریع خسارت و تلفات زلزله كه شامل مراحل زير است:
- به روز رساني بانك هاي اطلاعاتي شهري و توابع تخمين خسارات و تلفات(كليك)
- مكان گزيني و ساخت ايستگاه‌هاي شتابنگاري در گستره شهر تهران
- تهيه و نصب تجهيزات مورد نياز در ايستگاه‌هاي شتابنگاري
- طراحي و پياده‌سازي نرم افزار تخمين سريع خسارات و تلفات زلزله شهر تهران(كليك)
- برقراري ارتباط مخابراتي بين ايستگاه‌هاي شتابنگاري و سامانه
- تدوين دستور العمل و برنامه عملياتي سامانه
- آموزش كاربران سامانه

• راه اندازی و نگهداري سامانه
• ارتقاء توانمندي‌هاي سامانه

 

تدقیق نقشه گسل های شهر تهران

 

 

هدف طرح:

 

طرح تهيه نقشه گسل‌ها با مقياس شهري برای گسل های واقع در محدوده مناطق 22گانه شهر تهران شهر تهران و تهيه نقشه پهنه‌هاي گسلي شهر تهران
 

اجزای طرح:
- انجام مطالعات دفتري و تهيه نقشه‌هاي اوليه از گسل‌هاي شهر تهران
- انجام مطالعات و بازديدهاي ميداني و تدقيق نقشه‌هاي اوليه
- انجام مطالعات شناسايي و تعيين پهنه‌هاي مطالعاتي گسل‌ها
- تهيه نقشه‌گسل‌هاي شهر تهران و پهنه‌هاي گسلي آن در مقياس شهري
- تدوين دستورالعمل طرح و اجراي ساختمان‌ها در حريم گسل‌ها

تقویت وعملیاتی نمودن پایگاهها

 

 

برنامه­ها و اهداف معاونت آمادگي در اين پروژه عبارت است از:

 

1. قفسه بندي

1-1 قفسه بندي 21 پايگاه ويژه مديريت بحران مناطق 22 گانه (منطقه 9 شهرداري فاقد پايگاه ويژه مديريت بحران مي باشد كه زمين جهت احداث پايگاه ويژه واگذار گرديده است.)
1-2 قفسه بندي 4 پايگاه ويژه استانهاي معين
1-3 قفسه بندي 70 پايگاه چندمنظوره(الزهرا (س)) مديريت بحران مناطق 22 گانه شهر تهران
1-4 ساخت و قفسه بندي 12 عدد كانكس دوام

2. تجهیزات

2-1 تهيه وتحويل 52 قلم تجهيزات امداد و نجات به پايگاههاي مديريت بحران ويژه مناطق 22 گانه شهر تهران
2-2 تهيه و تحويل تجهيزات اداري مورد نياز در پايگاههاي پشيباني مديريت بحران
2-3 عملياتي نمودن كليه تجهيزات در پايگاههاي پشتيباني مديريت بحران مناطق 22 گانه شهر تهران
2-4 چيدمان كليه تجهيزات در انبارهاي پايگاههاي پشتيباني مديريت بحران مناطق 22 گانه شهرتهران
2-5 اجراي آموزش نحوه استفاده از تجهيزات و نحوه نگهداري و تعميرات اوليه براي كاركنان مناطق
2-6 تامين و واگذاري نيروي انساني مورد نياز پايگاههاي پشتيباني مديريت بحران مناطق 22 گانه شهر تهران
2-7 نظارت و كارشناسي در دريافت اقلام و تجهيزات
2-8 تهيه و تحويل تجهيزات امداد و نجات دوام
2-9 شناسايي تجهيزات امداد و نجات جديد و معرفي كاربرد آنها با ارائه پيشنهاد به مسئولين محترم سازمان

3. جانمائي محل سكوهاي بالگرد در جوار پايگاههاي پشتيباني مديريت بحران بصورت آماده عملياتي يا توسعه اي و ثبت بر روي نقشه

4. پيگيري احداث پايگاههاي پشتيباني مديريت بحران جديد

5. تهيه و تدوين نشريات با موضوع "انبارداري و شرح وظايف انباردار" و دفاتر ثبت اموال و مدارك مورد نياز جهت پايگاهها

6. برگزاري جلسات دوره اي با مسئولين هماهنگي مناطق 22 گانه شهر تهران به منظور بررسي مشكلات موجود در پايگاهها و ارائه راه حل جهت رفع آنها

7. تهيه بانك اطلاعاتي ، تحليل، امكان سنجي از امكانات و تجهيزات موجود در مناطق(بخش دولتي و خصوصي)،اصناف، سازمانها و نهادهاي مردمي به منظور ايجاد هماهنگي و برنامه ريزي و بهره برداري آنها در شرايط بحراني با انعقاد توافقنامه

پروژه اجراي مانور سراسري مديريت بحران شهر تهران به منظور ايجاد هماهنگي و ارتقاء توانمندي سازمانهاي ذيربط در مديريت بحران شهري

 

 
منظوراز اجراي مانور سراسري:
- اجراي ماده چهل و يکم مصوبه هفتادمين جلسه رسمي علني فوق العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 12/3/83.
- شبيه سازي واقعيتهاي تلخ حوادث طبيعي(زلزله) براي مديران و ستاد مربوطه آنها و فرماندهان سازمانهاي تخصصي.

هدف:
1- تمرين عملي مديران و ستادهاي ذيربط آنها در شهر تهران براي مديريت بحران ناشي از حوادث طبيعي(زلزله).
2- تمرين عملي سازمانهاي تخصصي جهت چگونگي مقابله و کاهش اثرات حوادث طبيعي(زلزله).
3- عيان سازي مشکلات، نارسائيها، کمبودها (اعم از ساختار مديريتي و تجهيزاتی) که مانع اعمال مديريت صحيح و پويا براي کنترل بحران،مقابله و کاهش اثرات ناشي از آن ميگردد و در شرايط عادي پنهان ميباشد.
4- ايجاد درگيري فکري و ذهني غير مترقبه براي مديران و ستادهاي مربوطه و مسئولين سازمانهاي تخصصي جهت تقويت قوه تصميم گيري و تصميم سازي آنها در شرايط پيچيده بحران.
5- ارزيابي نحوه مديريت مديران بر منابع و امکانات موجود.
6- ايجاد هماهنگي و وحدت فرماندهي بين مديران بحران و عوامل اجرائي، اعم از سازماني و غير سازماني و تقويت روح اطاعت پذيري.
7- ارزيابي وسائل و تجهيزات بکار گرفته شده اعم از کمي و کيفي.
8- ارزيابي مهارت نيروهاي تخصصي در چگونگي بکارگيري تجهيزات مربوطه.
9- ارزيابي کارائي سامانه ارتباطي بحران. ارزيابي کنش و واکنش هاي مديران و مسئولين سازمانهاي تخصصي در مديريت بحران، مقابله و کاهش اثرات آن.
10- پوشش رسانه ای مانور:
الف- جهت جلب اطمینان مردم به برنامه ریزان جامعه.
ب- جلب مشارکت و همیاری مردم.
پ- آگاهسازی و آموزش مردم.

درباره معاونت


با توجه به چشم انداز سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، كه عبارتست از:

«رساندن كلان شهر تهران،‌ به جايگاه يك الگو در ميان كلان‌ شهر‌های مقاوم در كشورهای در حال توسعه»
مجموعه آموزش‌های مديريت بحران در شهر تهران بايد در جهت تحقق چشم‌انداز فوق صورت گيرد و به شهروندان تهرانی كمك كند كه در هنگام وقوع حوادث و سوانح گسترده قادر باشند با انجام اقدامات مؤثر و صحيح به خود، اعضای خانواده، همسايگان و افراد همجوار كمك كنند.
بر اين اساس سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران تلاش نموده است اهداف، راهبردها و برنامه‌های لازم براي توسعه آموزش‌های مديريت بحران در شهر تهران را تدوين نمايد. ماحصل اين تلاش، تشكيل معاونت آموزش و مشاركت های مردمی در جهت توسعه ديدگاه‌های اصولی و زيربنايی براي ساماندهی فعاليت‌های آموزشی بوده است.

فرآيند سازماندهی و توسعه آموزش‌ها در برگيرنده گام‌های زير است:
1) شناسايی گروه‌های هدف و نيازهای آموزشی
2) تعيين اهداف آموزشی
3) طراحی و تدوين محتوا و برنامه‌های آموزشی
4) جذب مخاطبين
5) اجرای آموزش‌ها
6) سازماندهی افراد آموزش‌ديده
7) ارزيابی اثربخشی آموزش‌ها
8) بازنگری و بهبود مستمر

معاونت آموزش و مشاركت های مردمی سازمان بر آن است كه با مشاركت سازمان‌های مسئول و مرتبط ظرفيت‌های سازمانی لازم براي تمامی گام‌های فوق را فراهم سازد.
تحقق عينی اين نگرش تا كنون در سه حوزه دنبال شده است:
1) توسعه ظرفيت‌های درونی سازمان پيشگيری و مديريت بحران (منابع انسانی، ساختار و فرآيندهای سازمانی)
2) توسعه ارتباط و تعامل با سازمان‌های مسئول تخصصی
3) پيشبرد برنامه‌های اجرايی با دستاوردهای عينی مشخص برای شهروندان به موازات دو فعاليت فوق بر اساس مصوبات قانونی و سياست‌های ابلاغ شده به سازمان، محورهای مورد نظر برای ارائه آموزش‌های مديريت بحران به شرح زير تعيين شده است:
1) آموزش‌های همگانی؛
2) آموزش و تشكيل گروه‌های داوطلب مردمی در سطح محلات؛
3) آموزش و تشكيل گروه‌های عملياتی مديريت بحران (جستجو و نجات) در مناطق و نواحی شهرداری تهران؛
4) سازماندهی و پايدارسازی فعاليت گروه‌های داوطلب مردمی در سطح محلات؛

اهداف کلان آموزش مديريت بحران در شهر تهرانراهبردهای آموزش مديريت بحران در شهر تهرانبرنامه های 3 تا 5 ساله معاونتبرنامه‌هاي سال جاريپروژه ارتقاء توانمندی واكنش اضطراری طي 72 ساعت اوليه بعد از وقوع زلزله
اهداف پروژه
1. ارتقای توانمندی واکنش اضطراری طی 72 ساعت بعد از وقوع زلزله در شهر تهران
2. ارتقای آمادگی سازمان پيشگيري و مدیریت بحران و سایر سازمان های دست اندرکار در رابطه با تخلیه امن اضطراری
3.انجام اقدامات مورد نیاز مؤثر بر ارتقای توانمندی واکنش اضطراری، مانند مکان یابی نقاط مناسب جهت تخلیه اضطراری، اطلاع رسانی به مردم در زمینه تخلیه اضطراری، تدوین فرایندهای مناسب و اجرایی
4. ارتقای آمادگی عمومی در مقابله با وقوع بحران هاي طبيعي

گام هاي اجرايي پروژه
1.انتخاب دو محله پایلوت در مناطق 2 و 17 جهت اجراي پروژه بر اساس شاخص هاي مختلف
2.تهیه نقشه تخلیه امن اضطراری و دستورالعمل تخلیه امن به منظور استفاده ساکنان محلات پایلوت
3.تدوین راهنمای تخلیه امن اضطراری بر اساس وضعیت موجود دو محله پايلوت
4.تبیین مسئولیت ها، اختیارات، و نحوه مدیریت فرایند تخلیه امن پس از زلزله (تدوین ساختار مدیریت تخلیه اضطراری شهر تهران)
5.آموزش کارشناسان سازمان و مناطق (كارشناسان همكار پروژه، دبيران و مسئولين هماهنگي ستادهاي مديريت بحران مناطق و اعضاي گروه‌هاي دوام و شوراياري محلات)
• آموزش نحوه تهیه نقشه شناسایی محلهبه صورت کارگاه آموزشی
•برگزاري مانور دورميزي (DIG) به صورت کارگاه آموزشی
6.اجرای مانور تخلیه امن اضطراری در محلات پایلوت با مشارکت ساکنان محلات

برگزاري مانور
هدف از برگزاري اين مانور ارتقاء آمادگي شهروندان جهت مقابله با بحران هاي احتمالي در شهر تهران و آشنايي مردم محله هاي پايلوت با فرايند تخليه امن اضطراري و مشاركت مردم محلي در برگزاري آن مي‌باشد. شناسايي نقاط ضعف و قوت، تحليل عملكرد، جمع بندي و ارائه پيشنهادات جهت بهبود روش در اجراي مانورهاي آتي از جمله رهاوردهاي برگزاري مانور به شمار مي آيد.

گام هاي اجرايي مانور
_تهيه و تدوين سناريوي و شرح وظايف افراد و سازمان هاي مسئول
_آموزش و اطلاع رسانی در سطح محلات منتخب به منظور آگاهي رساني مردم و معتمدان محلات با فرایند و نحوه تخلیه امن اضطراری
_آموزش و اطلاع رساني براي ايجاد زمينه هاي مشاركت هاي مردمي در محلات منتخب از طريق برگزاري جلسات توجيهي در سطح محله، استفاده از ابزار آموزشي محيطي مانند بنر، استند هاي آموزشي، پارچه نويسي و توزيع اطلاعيه هاي آموزشي
_استفاده از پتانسيل هاي بالقوه مشاركت مردمي در محلات مانند مساجد، شوراياري، بسيج، مدارس، شهرياران جوان ،خانه هاي فرهنگ ، خانه سلامت، جلسات مذهبي موجود در سطح محله
_برگزاری مانور با مشارکت مردم محلي در كليه مراحل اجرايي كار
پروژه تشكيل گروه های داوطلب واكنش اضطراری محله (دوام)
تشكيل گروه های داوطلب به منظور بسيج توانمندی های ساكنين محلی و تقويت آنها جهت امدادرسانی در حوادث بزرگ انجام می گردد و دارای سه بخش عمده زير است:
_آموزش و تمرين های تئوری و عملی براي ايجاد دانش، مهارت ها و اعتماد لازم در داوطلبان برای پاسخ مؤثر به بحران
_سازماندهی گروه های داوطلب جهت هماهنگی فعاليت ها، حفظ آمادگی آنها در درازمدت با نقش ها و عملكردها و روش های مشخص
_تجهيز گروه ها با لباس،‌ ابزارها و تجهيزات مناسب

نقش گروه های داوطلب محله در مديريت بحران
گروه های داوطلب واكنش اضطراری محله در فرايند كلی مديريت بحران قادر به كمك در انجام موارد زير هستند:
 ـ شناسايی خطرات بالقوه موجود در محله
ـ ارزيابی آسيب  پذيری محله
ـ تدوين راهبرد يكپارچه برای مديريت مخاطرات بحران شامل پيشگيری، مقابله و بازسازی از طريق:
ـ افزايش مقاومت ساختمان ها و تأسيسات زيربنايی با انجام اقدامات عملی (نظير مقاوم  سازی)
ـ افزايش ظرفيت سيستم رسمی مديريت بحران در سطوح ملی، منطقه  ای و محلی
ـ كمك به مردم و محله ها و سازمان های مدنی در كاهش آسيب  پذيری آنها از طريق افزايش آمادگی و ظرفيت مقابله با بحران
ـ شناسايی نقش و وظايف جامعه در مراحل آمادگی، مقابله و بازسازی

اقدامات انجام شده در خصوص طرح "تشكيل گروه‌های داوطلب مردمی مديريت بحران در محلات شهر تهران"
ـ برنامه‌ريزی كلان طرح به صورتيكه ظرف مدت 4 سال در كليه مناطق شهر تهران گروه های واكنش اضطراری محله تشكيل گردد.
ـ تأمين منابع مالی اجرای طرح بر اساس نيازسنجی و برآورد هزينه های اجرايی
ـ برنامه‌ريزی برای توسعه همكاری گسترده و هماهنگ در بخش آموزش با جمعيت هلال احمر و سازمان آتش‌نشانی

1- اقدامات سال جاري:
- فراخوان و تشكيل گروه داوطلب واكنش اضطراری محله در 22 محله شهر تهران
- نشست توجيهی با اعضای شوراياری محلات و دبير ستاد مديريت بحران مناطق توسط كارشناسان سازمان
- توزيع و نصب اقلام اطلاع‌رسانی در سطح محله و استفاده از ظرفيت‌های محلی نهادهای مردمی
- برگزاری نمايشگاه اطلاع‌رسانی
- اجرای تئاتر خيابانی آموزشی
- انتخاب داوطلبان و تشكيل گروه
- برگزاری دوره‌های آموزشی مديريت بحران و كمك‌های اوليه "تئوری- عملی" (در دست اقدام)
- اختصاص كانتينر و تجهيزات فردی و گروهی به يك محله و پيگيری آماده‌سازی و استقرار آن در ساير محلات آموزش‌ ديده
- ساختارسازی و سازماندهی گروه‌های آموزش ديده
- تأمين امكانات دفتری جهت هماهنگی‌‌های ستادی اعضای گروه‌های "دوام" توسط ستادهای مديريت بحران مناطق
- برنامه‌ريزی پايدارسازی و استمرار فعاليت‌ گروه‌ها بر اساس نتايج و بازخورد برگرفته از فعاليت‌های آنان در طول يكسال اخير، مانند: اجرای برنامه تمرين و بازآموزی در قالب ارائه آموزش‌ها و اجرای مانور‌های دوره‌ای (برگزاری 4 مانور با حضور و مشاركت مردمي در سال جاری)
- برگزاری دوره‌های آموزشی تكميلی
- ارائه برنامه پيشنهادی در خصوص طرح‌های فوق‌برنامه فرهنگی تفريحی با تاكيد بر اثربخشی آنها در حوزه‌های مهارت‌های گروهی، علمی و سلامت روانی و جسمی اعضاء گروه‌ها (تورهای زيارتی-تفريحی، مسابقات ورزشی و ...)
- برگزاری همايش ساليانه "دوام"
- ارائه پيشنهاد راهكارهای تشويقی برای استمرار حضور و هويت‌بخشی به داوطلبين مانند استفاده از امكانات باشگاه‌های ورزشی و ...)
پروژه ايجاد گروه های مديريت بحران در اماكن مهم شهر تهران
هدف اصلی:
ايجاد آمادگی مواجهه با حوادث طبيعی در مردم شهر تهران

اهداف فرعی:
- جلوگيری از افزايش خسارات جانی و مالی در ساعات اوليه پس از وقوع حوادث
- همكاری اثر بخش با سازمان های واكنش اضطراری
- جلوگيری ازبروز بی نظمی و هرج و مرج در هنگام بروز حوادث
- افزايش فرهنگ ايمنی خود امدادی و دگر امدادی در ميان آحاد شهروندان
با توجه به شرایط ساختاری تهران که باعث عدم حضور به موقع نیروهای واکنش اضطراری می شود و کمبود تجهیزات و امکانات امدادی می توان به این نتیجه رسید که جهت کاهش خسارات جانی و مالی در ساعات اولیه پس از بروز سوانح لازم است که نیروهای محلی خود اقدام به عملیات امداد نموده و از ایجاد خسارات جانی و مالی بیشتر بکاهند این موضوع مستلزم آموزش و آمادگی قبلی می باشد. تشکیل و سازماندهی و آموزش گروه های مدیریت بحران در اماکن دارای اولویت در راستای هدف کلی بیان شده کمک می کند تا مدیریت بحران در لایه های پایین تر به صور ت غیر متمرکز عمل نموده و بدین ترتیب از شدت و اثرات سوانح کاسته شود.
مديريت بحران اماكن با توجه به ساختار ستاد مديريت بحران شهر تهران در قبل و بعد از بحران زير مجموعه‌ ستادهای مديريت بحران 22 گانه مناطق شهرداري تهران محسوب می شوند.

الف- مصوبات و قوانين
مجموعه مصوبات و قوانينی كه منجر به ايجاد ستادهاي مديريت بحران شهرتهران، شهرداری‌های مناطق و سرانجام ايجاد ساختار مديريت بحران در اماكن عمومی گرديده است به شرح ذيل می‌باشد:
1- طبق ماده 54 طرح جامع امداد و نجات كشور موضوع تصويب نامه شماره 2282/ت 24412 هـ ، مورخ 23/1/82 هيئت وزيران، صاحبان و يا مسئولان كليه مجتمع‌ها يا اماكن مهم بايد طبق استانداردهاي تعيين شده، گروه مديريت بحران را به منظورپيگيری كليه مسايل مربوط به مديريت بحران در آن محل تشكيل دهند.
2- در ماده33 مصوبه هفتادمين جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) مورخ 12/3/83، تصريح شده صاحبان يا مسئولان كليه اماكنی كه حداقل يكی از شرايط زير را دارند بايد طبق استانداردهاي تعيين شده توسط سازمان مديريت بحران به منظور پيگيری كليه مسائل مربوط به مراحل مديريت بحران آن محل را تشكيل دهند:
1ـ دست كم 25 نفر ساكن داشته باشند.
2ـ دست كم در ساعاتي از شبانه روز 25 مراجعه كننده داشته باشد.
3ـ دست كم 6 طبقه داشته باشند.
4ـ در صورتی كه آسيب به سازه يا عملكرد آن محل براي ساكنان مناطق مجاور ايجاد خطر كند.
با توجه به مصوبات و قوانين فوق‌الذكر، ايجاد ستاد مديريت بحران در اماكن مهم شهر تهران الزامی می‌باشد.
بنابراین منظور از ایجاد گروه مديريت بحران در اماكن خاص در واقع تشكيل گروهی از افراد شاغل يا ساكن در همان مكان است كه در شرايط بحرانی و اضطراری اقدامات زیر را انجام دهند:

ب- وظایف مورد انتظار از گروه های مدیریت بحران در شرایط بحرانی
1.قطع شریان های آب، برق و گاز
2.اطفاء حریق های قابل مهار
3.ایجاد امنیت جانی و مالی جهت آسیب دیدگان و بازماندگان
4.امداد و کمک های اولیه برای آسیب دیدگان
5.انتقال ساکنین به محل های تخلیه اضطراری و اسکان موقت
6.اطلاع رسانی به نیروهای امدادی از وضعیت، ،تعداد و مشخصات افراد نیازمند به نجات

این گروه باید در شرایط قبل از بحران اقدامات زیر را با راهنمایی مجریان طرح در اماکن خود انجام دهند:
ج- وظایف مورد انتظار در شرایط قبل از بحران
1.تحلیل خطر
2.ارزیابی امکانات (مالی و انسانی) موجود
3.ثبت اطلاعات
4.مکان یابی برای تخلیه اضطراری ساکنین
5.تهیه اطلاعات کلی و کلیدی از مکان
6.ذخیره اقلام امدادی، دارویی و غذایی جهت ساکنین
7.اجرای تمرین و مانور در مکان به صورت دوره  ای

د- آموزش های مورد نیاز
موارد بیان شده در هرمکان در ابتدا با برگزاری جلسات توجیهی برای کلیه ساکنین صورت گرفته و در مراحل بعد جهت داوطلبان به صورت دوره های 8 ساعته شامل سرفصل های زیر برگزار می  شود:
ـ اصول و اهداف انجام پروژه
- اصول و مبانی مدیریت بحران
- امداد و کمک های اولیه در سوانح
- مقاوم سازی عناصر غیر سازه ای
- عوامل تهیه نقشه مدیریت بحران مکان ( عوامل بحران زا، بحران زدا، افراد کلیدی، افراد آسیب پذیر)
- نحوه تخلیه اضطراری و کاربری های مدیریت بحران ( پایگاه های پشتیبانی، کانتینر، مکان های تخلیه امن)
- بحران های پس از سوانح و رفتار هایی که باید در 72 ساعت اولیه انجام داد
- اصول و مبانی مقابله در برابر آتش سوزی ها
- تمرین های اضطراری مدیریت بحران
- آشنایی مقدماتی با تجهیزات امداد و نجات
- حمایت روانی پس از بلایا

ر- نتایج مورد انتظار
بنابراین انتظار می رود که پس از ايجاد، آموزش و سازماندهی چنين گروه  هايی در هر مکان:
- تعدادی از کارکنان و ساکنین، اطلاعات اولیه ای در مورد مدیریت بحران و اقدامات مورد نیاز در ساعات اولیه پس از بروز زلزله را کسب نموده باشند.
- گروهی از داوطلبان بر اساس ساختار تعریف شده سازماندهی گشته و با شرح وظایف خود آشنا شده اند.
- راهنما و دستور العمل های ساده ای جهت ایمنی افراد تهیه شده است.
- بانک اطلاعات مورد نیاز از ساکنین تهیه شده باشد.
- لیستی از تجهیزات اولیه امداد و نجات و دستورالعمل حفظ و نگهداری آن در اختیار آنها قرار گرفته است.

پروژه برگزاری تئاتر آموزشی هنری در مدارس شهر تهران
مقدمه
در راستای توانمندسازی مدارس جهت مقابله با حوادث طبيعی و همچنين ارتقاء تعامل و اشتراك مساعی پايدار، سند همكاری فيمابين اين سازمان و سازمان آموزش و پرورش شهر تهران منعقد گرديد.
موضوع اين توافقنامه همكاری در تحقق كليه فعاليت  ها، طرح  ها و برنامه  های مرتبط با موضوع مديريت بحران می  باشد. طرح  هايي كه در اولويت كاري مي  باشد عبارتند از:
«آموزش اصول آمادگي در برابر زلزله» و «پياده  سازي سيستم مديريت بحران در مدارس شهر تهران»
اين گزارش به اختصار به اجراي نمايش  هاي آموزشي و نتايج ارزيابي حاصل از آن در مدارس راهنمايي پرداخته است.

گام  های اجرايی
عطف به درخواست سازمان آموزش و پرورش شهر تهران مبنی بر درخواست برگزاری تئاتر آموزشی در مدارس شهر تهران، كارشناسان معاونت آموزش و مشاركت  های مردمی اقدام به شناسايی گروه  های هنری مختلف نموده كه سرانجام يكی از گروه  های نمايشی صاحب تجربه برای اين منظور انتخاب گرديد.
پس از بررسی علمی و فنی برنامه و نمايشنامه گروه هنری، چندين برنامه آزمايشی تئاتر در مدارس اجرا گرديد. در نهايت پس از سنجش و ارزيابی اثربخشی آنها مراتب تعميم اجرای نمايش در ديگر مدارس شهر تهران اتخاذ گرديد.

هدف
هدف از برگزاری تئاترهای آموزشی نمايشی در مدارس:
- اجرای تعهدات اين سازمان در قالب سند همكاری با سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
- حساس  سازی و بسترسازی آموزش  های مورد نظر (آمادگی در برابر زلزله و پياده  سازی سيستم مديريت بحران) در گروه  های مخاطب

گروه مخاطب
- دانش  آموزان مقطع اول راهنمايی مدارس پسرانه و دخترانه شهر تهران

نتايج ارزيابی
بر اساس ارزيابی‌های به عمل آمده در مدارسی كه نمايش آموزشی در آن اجرا گرديده است و با توجه به فرم تهيه شده تئاتر اجرا شده اثربخشی مورد انتظار را برآورده نموده است. اهم نكات آموزشی كه دانش-آموزان در فرم های ارزيابی به آن اشاره نمودند عبارتند از:
*مكان‌های امن جهت پناه‌گيری در هنگام زلزله
*پناه‌گيری در نزديك‌ترين مكان امن
*رفتار صحيح در هنگام زلزله
*آمادگی قبل از زلزله
*حفظ خونسردی در هنگام وقوع زلزله
*دوری از پنجره، قاب عكس، پنكه سقفی و لوستر در هنگام زلزله
*لزوم ترك خانه پس از پايان زلزله
*هجوم نبردن به سمت خروجی‌ها
*محافظت از سر در مقابل آسيب
لازم به ذكر است در اين ارتباط تعداد 20 اجرای تئاتر در مدارس مختلف شهر تهران طی يكماه (بهمن  ماه سال 1387) برگزار گرديد.
آموزش از طريق رسانه های هنری
هدف:
حساس‌سازی مخاطبان نسبت به پديده زلزله، آموزش اصول آمادگی در برابر زلزله و جذب شهروندان به منظور مشاركت مردمی در پروژه‌های سازمان و آگاهی عمومی از امكانات و پتانسيل های موجود.
مخاطب:
عموم شهروندان
اقدامات در دست اقدام عبارتند از:
*اجرای نمايش‌های خيابانی در محلات و مدارس
*ساخت انيميشن‌های آموزشی برای پخش در تلويزيون
*ساخت تيزرهای تلويزيونی و فيلم مستند داستانی و آموزشی به‌منظور معرفی پايگاه‌های پشتيبانی و پروژه دوام
آموزش همگانی
فعاليت  ها:
- برگزاری سمينار مديريت بحران و كارگاه های آموزشی تقويت ديد مديريت بحران در مناطق
- برگزاری جلسات توجيهی برای مخاطبين مختلف شركت  كننده در مانور مديريت بحران و مانورهای گروه های داوطلب واكنش اضطراري دوام

گروه هاي هدف:
- گروه های مختلف مردمی
- داوطلبان عضور گروه دوام در مناطق
- شركت  كنندگان در مانورسراسری هفتم آذرماه 1387 شامل: خانم های خانه دار، دانش آموزان و ...
- شركت كنندگان در مانور تخليه امن اضطراری محله گيشا
- شركت كنندگان در مانور تخليه امن اضطراری محله امامزاده حسن ع

نتايج مورد نظر:
با توجه به اينكه سمينارها و كارگاه های آموزشی ارائه شده در برگيرنده مفاهيم شناخت پديده طبيعی زلزله، اقدامات حين و بعد از زلزله، شناخت مفاهيم و اصول مديريت بحران می باشد پس از طي دوره مذكور و گردش پياده جهت تقويت ديد مديريت بحران در محله، موجب تنوير افكار عمومی در جهت آمادگی بيشتر شهروندان برای مقابله با مخاطرات طبيعی احتمالی می گردد و ديد خاصی را كه مدنظر سازمان می باشد به آنان می دهد.

از آنجايي كه عدم برنامه ريزي مناسب در اين زمينه،مي تواند خسارات جبران ناپذيري برگستره اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي يك كشور وارد نمايد و سبب بحرانهاي غير قابل كنترل شود به همين منظور در سطح منطقه تعداد 74 اماكن شناسايي شده تا در مواقع اضطراري و به منظور اسكان موقت در اختيار شهروندان قرار گيرد.

تعدادي از اين محلها عبارتند از:

1- حوزه هنري 2-پارك قزل قلعه 3- پارك دوستان 4-مجتمع آموزشي حجاب 

 5-مجتمع ورزشي شهيد كبكانيان  6-پارك ايرانشهر  7-ميدان ميوه و تره بار جلال آل احمد

هدف كلي اجراي اين طرح،پيش بيني و طراحي شيوه هاي ممكن تخليه،انتقال و استقرار جمعيت هنگام زلزله در مكانهاي امن مي باشد.

در واقع برنامه ريزي اسكان موقت در هر منطقه به منظور دستيابي به نيازهاي اوليه اجتماعي و فيزيكي افراد،خانواده ها و جوامع در هنگام بحران،براي ايجاد يك مكان مناسب زندگي كه آرام،راحت،ايمن و امن و تا حد امكان خودكفا و در حد ممكن قابل مديريت و كنترل باشد انجام گيرد.