.

به دنبال تبدیل منطقه 6، به عنوان منطقه جشنواره ها، از طریق تدوین روزشمار دقیق و مدون، مبنی بر مناسبت های موجود در تقویم سالانه هستیم

تسری روحیه نشاط و شادابی میان شهروندان، از مهمترین دغدغه های فعالیتی دست اندرکاران در منطقه 6 است

وجود پتانسیل های بالقوه و بالفعل در منطقه 6، این بخش از پایتخت را مستعد کسب رتبه ی نخست، در تمامی عرصه های فعالیت مدیریت شهری ساخته است

اهم اخبار
اهم اخبار
اهم اخبارid="parallax-623">